• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/017
Naziv Dobava impregniranih drogov
Vrsta Blago
Enotni besednjak _45232210-7 Gradnja nadzemnih vodov.
Datum objave 02.04.2019 08:50
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
16.04.2019 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
09.05.2019 09:30
Status
Kratek opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »dobavo impregniranih drogov« skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Predmet javnega razpisa je dobava impregniranih drogov, po specifikacijah iz 3. Poglavja - Tehnični razpisnih pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Predvidena je sukcesivna dobava impregniranih drogov in sicer za obdobje 2 (dveh) let.

Dodatne informacije Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
D_JN2019_017_dobava _impregniranih drogov_1.pdf
D_JN2019_017_dobava _impregniranih drogov_2.pdf
D_JN2019_017_dobava _impregniranih drogov_3.pdf
Novi_obrazec_ponudba_nova _veljavnost.pdf

Izbran ponudnik