• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/024
Naziv Dobava progovnih ločilnih stikal in progovnih bremenskih stikal 24 kV
Vrsta Blago
Enotni besednjak _31214000-9 Stikalne naprave.
Datum objave 04.04.2019 12:30
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
15.04.2019 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
23.04.2019 09:30
Status
Kratek opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »dobavo progovnih ločilnih stikal in progovnih bremenskih stikal 24 kV« skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Predmet javnega razpisa je dobava progovnih ločilnih stikal in progovnih bremenskih stikal 24 kV, po specifikacijah iz 3. Poglavja - Tehnični razpisnih pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Predvidena je sukcesivna dobava progovnih ločilnih stikal in progovnih bremenskih stikal 24 kV, in sicer za obdobje2 (dveh) let.

Dodatne informacije

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sme ponudnik zahtevati le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno 15. aprila 2019 do 09.00. ure.

Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
D_JN2019_024_dobava_prog_loč_stikal_in_prog_brem_stikal_24kV_1.pdf
D_JN2019_024_dobava_prog_loč_stikal_in_prog_brem_stikal_24kV_2.pdf
D_JN2019_024_dobava_prog_loč_stikal_in_prog_brem_stikal_24kV_3.pdf

Izbran ponudnik