• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/027
Naziv Dobava in montaža IP/ETHERNET stikal
Vrsta Blago
Enotni besednjak _32523000-5 Telekomunikacijske naprave.
Datum objave 10.04.2019 09:40
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
16.04.2019 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
25.04.2019 09:30
Status
Kratek opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Dobavo in montažo IP/Ethernet stikal«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Predmet javnega razpisa je dobava, montaža in parametriranje IP/Ethernet stikal, po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dodatne informacije

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sme ponudnik zahtevati le v  pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno 16. aprila 2019, do 9.00 ure.

Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
D_JN2019_027_dobava_montaža_IP_ETHERNET_stikal_1.pdf
D_JN2019_027_dobava_montaža_IP_ETHERNET_stikal_2.pdf
D_JN2019_027_dobava_montaža_IP_ETHERNET_stikal_3.pdf
D_JN2019_027_dobava_montaža_IP_ETHERNET_stikal_4.pdf
D_JN2019_027_dobava_montaža_IP_ETHERNET_stikal_5.pdf
manjkajoči_del_vzorca pogodbe.pdf
novi_vzorec_pogodbe.pdf
priloge_od_10a_12b.pdf
novi_Trp_ji_1.pdf
novi_Trp_ji_2.pdf

Izbran ponudnik