• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/028
Naziv Dobava in montaža opreme za 110/20 kV Kamnik
Vrsta Blago
Enotni besednjak _31200000-8 Aparati za distribucijo in krmiljenje elektrike.
Datum objave 16.04.2019 16:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
16.05.2019 10:00
Rok za sprejemanje
ponudb
29.05.2019 09:00
Status
Kratek opis

Predmet javnega razpisa je dobava opreme in elektromontažna dela za RTP 110/20 kV Kamnik, po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015) izvedel odprti postopek za »dobavo in montažo opreme za 110/20 kV RTP Kamnik«. Tehnični razpisni pogoji za dobavo 110 kV optemo, 20 kV opremo, optemo lastne rabe, .... so razvidni iz DZR.

Dodatne informacije

Oznaka naročila,ki je objavljeno na Portalu JU je JN002386/2019-E01, z dne 16.4.2019.

Obvestilo, objavljeno v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije  ima oznako: 2019/S 076-181904

 

Popravki in dopolnitve

Naročnik podaljšuje rok za oddajo in odpiranje ponudb, in sicer 29.5.2019 (uri nespremenjeni).

Veljavnost ponudbe in finančnega zavarovanja sta nespremenjeni!

Ekonomsko-finančno sposobnost domačega in tujega ponudnika bo naročnik presojal glede na prvotni datum oddaje ponudbe, t.j. 23.5.2019. 

Modificiran pogoj iz poglavja št. 3. POGOJI ZA UDELEŽBO, ki se nanaša na letni promet se glasi:

  • - izpolnjen obrazec ESPD; poglavje B; Ekonomski in finančni položaj; točka 1a, ki izkazuje, da je ponudnik v poslovnih letih 2015, 2016 in 2017 dosegel letni promet (celotni poslovni prihodek) najmanj v višini 3.000.000,00 EUR/leto; V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem in znaša delež podizvajalskih del več kot 50 %, mora letni promet za podizvajalca znašati 1.500.000,00 EUR.

 

 

Razpisna dokumentacija
REEL19-6E_M01 - 110kV oprema.pdf
REEL19-6E_M02 - 20kV oprema.pdf
REEL19-6E_M04 - Vodenje meritve zaščita.pdf
RELL19-6E_M05 - Lastna raba.pdf
REEL19-6E_M07 - Montažna dela.pdf
REEL19-6E_03.pdf
REEL19-6G_02.pdf
REEL19-6X_01.pdf
REEL19-6E0121_Ponudbeni_predracun_rev0.xlsx
REEL19-6E0221_Ponudbeni_predracun_rev1.xlsx
REEL19-6E0420_rev1.xlsx
REEL19-6E0520_specifikacija in tabela cen_rev1.xlsx
REEL19-6E0721_Ponudbeni predračun_rev1.xlsx
RTP Kamnik - popis GO del – rev. A.xlsx
JN2019_028_dobava_opreme_elektromontazna_dela_RTP_Kamnik_1_del.pdf
JN2019_028_dobava_opreme_elektromontazna_dela_RTP_Kamnik_2_del.pdf
ESPD_obrazec_JN2019_028.xml
JN2019_028_modifikacija_rok_oddaje_letni_promet.pdf

Izbran ponudnik