• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/025
Naziv Izvajanje servisiranja, kalibracije, overjanja in kontrol merilnih naprav (2-letno obdobje)
Vrsta Storitve
Enotni besednjak _50411000
Datum objave 23.04.2019 13:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
06.05.2019 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
13.05.2019 09:30
Status
Kratek opis

Predmet naročila je izvajanje servisiranja, kalibracije, overjanja in kontrol merilnih naprav za 2-letno obdobje.

Glavni opis

Naročnik bo v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti, katerega predmet naročila obsega kontrolni pregled, pripravo in pošiljanje datotek o stanju merilnih naprav, mesečno poročilo o izvedenem delu, redni servis v skladu z navodili proizvajalca za naprave izven garancijskih dob, kalibracijo, overitev, potrebni material, transport merilnih naprav med naročnikom in izvajalcem, testiranje merilnih naprav, izvajanje naključnih pregledov pred dobavo opreme in v času obratovanja ter strokovno svetovanje, vse skladno s tehničnimi pogoji po specifikaciji v Prilogi A (Opis storitev). 
Število merilnih naprav, ki jih je potrebno pregledati, servisirali in kalibrirati oz. overiti, je razvidna iz Tabele št. 1.

 

 

Dodatne informacije

Oznaka naročila, objavljenega na Portalu JN:

JN002554/2019-W01, z dne 23.4.2019.

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=305782
 

Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
JN2019_025_izvajanje_servisiranja_kalibracije_overjanje_kontrol_merilnih_naprav_1_del.pdf
JN2019_025_izvajanje_servisiranja_kalibracije_overjanje_kontrol_merilnih_naprav_2_del.pdf

Izbran ponudnik