• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/034
Naziv Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Elektra Ljubljana, d.d. (3-letno obdobje)
Vrsta Storitve
Enotni besednjak _90910000
Datum objave 28.05.2019 15:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
04.06.2019 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
11.06.2019 09:00
Status
Kratek opis

Predmet javnega razpisa so okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Elektra Ljubljana, d.d. (3-letno obdobje), po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Elektra Ljubljana, d.d. (3-letno obdobje)«, po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Javni razpis sestavlja 5 (pet) razpisnih sklopov:
• sklop št. 1: uprava, DE Ljubljana mesto, mestna elektrarna, Črnuče
skupno 6.132,54 m2,

• sklop št. 2: DE Novo mesto (Metlika, Črnomelj, Novo mesto, Trebnje, Šentjernej)
skupno 2.636,37 m2,

• sklop št. 3: DE Trbovlje (Litija, Hrastnik, Zagorje, EMD delavnice, Radeče, Trbovlje)
skupno 2.387,38 m2,

• sklop št. 4: DE Ljubljana okolica (Domžale, Cerknica, Žiri, Vrhnika, Ivančna Gorica, Logatec)
skupno 3.391,72 m2,

• sklop št. 5: DE Kočevje (Sodražica, Dobrepolje, Kočevje)
skupno 1.279,05m2.


Lokacije in pogostost čiščenja je razvidna iz tehničnih razpisnih pogojev (Priloga št. 17, 17a, 17b in 17c).

Ogled poslovnih prostorov je možen, in sicer po predhodni pisni najavi na e-naslov: matjaz.bozjak@elektro-ljubljana.si .

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, upoštevajoč merili: skupna ponudbena vrednost (98 % delež) in certifikat/potrdilo s področja družbene odgovornosti (2 % delež).
 

Dodatne informacije

Oznaka naročila je JN003482/2019-W01. z dne 28.5.2019

Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
JN2019_034_okolju_prijazne_storitve_ciscenja_poslovnih_prostorov_3_letno_obdobje_1_del.pdf
JN2019_034_okolju_prijazne_storitve_ciscenja_poslovnih_prostorov_3_letno_obdobje_2_del.pdf
JN2019_034_ciscenje_lokacije_pogostost_Priloga_st_17a.xlsx
JN2019_034_kvadratura_stekel_objekti_Priloga_st_17b.xlsx
JN2019_034_stevilo_zaposlenih_lokacije_Priloga_st_17c.xlsx

Izbran ponudnik