• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/035
Naziv Dobava in montaža opreme ter izgradnja 110/20 kV RTP Dobruška vas
Vrsta Blago
Enotni besednjak _31200000-8 Aparati za distribucijo in krmiljenje elektrike.
Datum objave 04.06.2019 16:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
17.06.2019 10:00
Rok za sprejemanje
ponudb
01.07.2019 09:00
Status
Kratek opis

Predmet javnega razpisa je dobava in montaža opreme ter izgradnja 110/20 kV RTP Dobruška vas, po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015) izvedel odprti postopek za »dobavo in montažo opreme ter izgradnjo 110/20 kV RTP Dobruška vas«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Skladno s pisnim »Sporazumom o izgradnji, sofinanciranju in delitvi vlaganj v 110 kV stikališču v RTP 110/20 kV Dobruška vas in povezovalnega voda do DV 2x110 kV Krško-Hudo«, z dne 26.4.2019 gre za skupen nastop Elektra Ljubljana d.d. in ELES d.d. pri izgradnji in financiranju novega 110 kV stikališča V AIS izvedbi v H stiku v RTP 110/20 kV Dobruška vas.

 

Dodatne informacije

Oznaka naročila, objavljenega na portalu javnih naročil z dne 5.6.2019 je JN003731/2019-E01.

Zaradi obsežnosti dokumentacije za razpis je ta dosegljiva na naslovu naročnika. Naprošamo vas, da prevzem dokumentacije predhodno najavite na e-naslovu: irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si. 

Popravki in dopolnitve

Naročnik je na spletnem naslovu naročnika (https://www.elektro-ljubljana.si/zaposlitev) objavil ponudbene predračune kot sledi:

Staro oznako ponudbenega predračuna REEL36-6E0121_Ponudbeni_predracun_rev3.xlsx  nadomešča dokument z oznako REEL36-6E0121_Ponudbeni_predračun_rev4.xlsx in v pdf obliki REEL36-6E0121_Ponudbeni_predračun_rev4.pdf

Staro oznako ponudbenega predračuna REEL36-6E0621_Ponudbeni_predracun_rev0.xlsx nadomešča dokument z oznako REEL36-6E0621_Ponudbeni_predračun_rev1.xlsx in v pdf obliki REEL36-6E0621_Ponudbeni_predračun_rev1.pdf

 

Razpisna dokumentacija
JN2019_035_dobava_opreme_elektromontazna_in_gradbena_dela_RTP_Dobruska_vas_1_del.pdf
JN2019_035_dobava_opreme_elektromontazna_in_gradbena_dela_RTP_Dobruska_vas_2_del.pdf
ESPD_obrazec_JN2019_035.xml
REEL36-6E0121_Ponudbeni_predracun_rev4.pdf
REEL36-6E0121_Ponudbeni_predracun_rev4.xlsx
REEL36-6E0621_Ponudbeni_predracun_rev1.pdf
REEL36-6E0621_Ponudbeni_predracun_rev1.xlsx

Izbran ponudnik