• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/031
Naziv Dobava tokovnikov in inox omar (2-letno obdobje)
Vrsta Blago
Enotni besednjak _31100000
Datum objave 12.06.2019 15:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
18.06.2019 13:00
Rok za sprejemanje
ponudb
27.06.2019 09:00
Status
Kratek opis

Predmet javnega razpisa je dobava tokovnikov in inox omar (2-letno obdobje), po specifikacijah iz poglavja št. 3-Tehnični razpisni pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Naročnik bo v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015) izvedel postopek naročila male vrednosti za »dobavo tokovnikov in inox omar (2-letno obdobje)«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila..

 Javni razpis sestavljata 2 (dva) razpisna sklopa, in sicer gre za dobavo:
- sklop št. 1: Omarice iz nerjaveče pločevine za zunanjo vgradnjo ob TP
- sklop št. 2: Tokovni transformatorji za meritve v TP.

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, upoštevajoč merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
 

Dodatne informacije

Oznaka naročila, objavljenega na Portalu JN: JN004028/2019-W01, z dne 126.2019.

 

Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
JN2019_031_dobava_tokovnikov_in_inox_omar_2_letno_obdobje_1_del.pdf
JN2019_031_dobava_tokovnikov_in_inox_omar_2_letno_obdobje_2_del.pdf
JN2019_031_dobava_tokovnikov_in_INOX _omar_ponudbeni_predracun.xlsx

Izbran ponudnik