• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/039
Naziv Dobava avtomatiziranih vakuumskih odklopnikov in avtomatiziranih bremenskih stikal za zunanjo montažo
Vrsta Blago
Enotni besednjak _31212100-6 Odklopniki tokokrogov za nadzemne vode.
Datum objave 09.07.2019 11:30
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
24.07.2019 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
01.08.2019 09:30
Status
Kratek opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Dobavo avtomatiziranih vakuumskih odklopnikov in avtomatiziranih bremenskih stikal za zunanjo montažo«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Predmet javnega razpisa je »dobava avtomatiziranih vakuumskih odklopnikov in avtomatiziranih bremenskih stikal za zunanjo montažo«, ki ga sestavljata dva razpisna sklopa, in sicer:

- sklop št. 1: avtomatizirani vakuumski odklopniki

- sklop št. 2: avtomatizirana bremenska stikala

po specifikacijah iz 3. Poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dodatne informacije

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sme ponudnik zahtevati le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno 24. julija 2019, do 09.00 ure.

Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
D_JN2019_039_dobava_avt_vak_odkl_in_avt_brem_stikal_1.pdf
D_JN2019_039_dobava_avt_vak_odkl_in_avt_brem_stikal_2.pdf
D_JN2019_039_dobava_avt_vak_odkl_in_avt_brem_stikal_3.pdf
D_JN2019_039_dobava_avt_vak_odkl_in_avt_brem_stikal_4.pdf
D_JN2019_039_dobava_avt_vak_odkl_in_avt_brem_stikal_5.pdf

Izbran ponudnik