• Kontakt

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/039
Naziv Dobava avtomatiziranih vakuumskih odklopnikov in avtomatiziranih bremenskih stikal za zunanjo montažo
Vrsta Blago
Enotni besednjak _31212100-6 Odklopniki tokokrogov za nadzemne vode.
Datum objave 09.07.2019 11:30
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
24.07.2019 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
01.08.2019 09:30
Status
Kratek opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Dobavo avtomatiziranih vakuumskih odklopnikov in avtomatiziranih bremenskih stikal za zunanjo montažo«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Predmet javnega razpisa je »dobava avtomatiziranih vakuumskih odklopnikov in avtomatiziranih bremenskih stikal za zunanjo montažo«, ki ga sestavljata dva razpisna sklopa, in sicer:

- sklop št. 1: avtomatizirani vakuumski odklopniki

- sklop št. 2: avtomatizirana bremenska stikala

po specifikacijah iz 3. Poglavja Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dodatne informacije

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sme ponudnik zahtevati le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno 24. julija 2019, do 09.00 ure.

Popravki in dopolnitve
Zastavite vprašanje
CAPTCHA image
Vnesite kodo, ki je na sliki

Razpisna dokumentacija
D_JN2019_039_dobava_avt_vak_odkl_in_avt_brem_stikal_1.pdf
D_JN2019_039_dobava_avt_vak_odkl_in_avt_brem_stikal_2.pdf
D_JN2019_039_dobava_avt_vak_odkl_in_avt_brem_stikal_3.pdf
D_JN2019_039_dobava_avt_vak_odkl_in_avt_brem_stikal_4.pdf
D_JN2019_039_dobava_avt_vak_odkl_in_avt_brem_stikal_5.pdf

Vpišite vaš e-poštni naslov in prejemali boste obvestila o spremembah v zvezi s tem naročilom: