• 1

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Prosta delovna mesta

SAMOSTOJNI INŽENIR ZA RAZVOJ VN OBJEKTOV (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • vodenje izgradnje investicijskih objektov,
 • izdelovanje analiz, pripravljanje poročil in operativnih planov, vodenje evidenc,
 • pripravljanje podlag dolgoročnih prostorskih aktov in načrtovanje distribucijskega omrežja,
 • izdajanje projektnih pogojev, soglasij za priključitev, pogodb o priključitvi izdelovanje projektne dokumentacije,
 • sodelovanje v postopkih naročanja.

Od kandidatov pričakujemo:

 • 6. (podraven 6/1) raven izobrazbe s področja elektrotehnike,
 • osnovno znanje MS Office,
 • strokovni izpit po ZAID ( stari naziv: strokovni izpit iz ZGO),
 • 24 mesecev delovnih izkušenj s področja elektroenergetike,
 • strokovno, kakovostno in pravočasno izvedene naloge,
 • gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi,
 • varno opravljeno delo v skladu z navodili in predpisi s področja VZD in VPP,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • natančnost in zanesljivost, komunikativnost, sposobnost logičnega mišljenja,
 • samoiniciativnost, sposobnost timskega dela, organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost razlikovanja barv.

Želena znanja:

 • obvladovanje CAD orodij,
 • strokovni izpit iz ZUP,
 • poglobljeno znanje MS Office.

Lokacija dela:

 • OE SDO, Služba za izvajanje investicij, Ljubljana uprava.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, za določen čas 12 mesecev zaradi povečanega obsega dela. Ponudbe z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana, s pripisom "za kadrovsko službo – za razpis" ali po elektronski pošti kadrovska.sluzba@elektro-ljubljana.si.

Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, bo osebne podatke, ki ste jih posredovali v prijavi na prosto delovno mesto, kot upravljavec osebnih podatkov obdeloval za namen izvedbe izbirnega postopka na podlagi objave prostega delovnega mesta. Elektro Ljubljana d.d. osebnih podatkov ne bo prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ter jih bo obdelal tako, da bo z ustreznimi ukrepi zagotovljena ustrezna varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno obdelavo. Elektro Ljubljana d.d. podatke hrani za čas, ki je potreben za izvrševanje pravic in obveznosti iz izbirnega postopka. Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do informiranosti, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov, ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov so dostopne na spletni strani https://www.elektro-ljubljana.si/ oziroma jih lahko pridobite pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na e-naslovu: dpo@elektro-ljubljana.si

Ljubljana, 15. 4. 2019