• 1
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Prosta delovna mesta

Višji referent za omrežje (m/ž) - 3 prosta delovna mesta

   

 Vaše naloge bodo:

 • izdajanje soglasij za priključitev in ostalih soglasij,
 • sodelovanje pri pripravi plana investicij,
 • sodelovanje z upravnimi organi pri izdelavi lokacijskih načrtov,
 • usklajevanje služnostnih pogodb,
 • vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

Od kandidatov pričakujemo:

 • 6. raven strokovne izobrazbe s področja elektrotehnike (inženir elektroenergetike); Alt. strokovna izobrazba: inženir elektrotehnike
 • 12 mesecev delovnih izkušenj s področja dela,
 • obnavljanje obstoječih in pridobivanje novih znanj v okviru delovnega področja,
 • osnovno znanje MS Office,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • strokovni izpit iz ZUP,
 • gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi,
 • varno opravljeno delo v skladu z navodili in predpisi s področja VZD in VPP,
 • strokovno, kakovostno in pravočasno izvedene naloge,
 • korekten odnos do strank,
 • natančnost in zanesljivost, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • osebna urejenost, organizacijske sposobnosti.

Želena znanja:

 • strokovni izpit po ZAID ( stari naziv: strokovni izpit iz ZGO).

Lokacija dela: OE Storitve na DO, Služba za dokumentacijo in investicije, Oddelek za soglasja in analize, DE Ljubljana okolica, lokacije: Logatec, Domžale in Ivančna Gorica.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, za določen čas 12 mesecev, zaradi povečanega obsega dela z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja ob obojestranskem izpolnjevanju pričakovanj. Ponudbe z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana, s pripisom "za kadrovsko službo – za razpis" ali po elektronski pošti kadrovska.sluzba@elektro-ljubljana.si.

Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, bo osebne podatke, ki ste jih posredovali v prijavi na prosto delovno mesto, kot upravljavec osebnih podatkov obdeloval za namen izvedbe izbirnega postopka na podlagi objave prostega delovnega mesta. Elektro Ljubljana d.d. osebnih podatkov ne bo prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ter jih bo obdelal tako, da bo z ustreznimi ukrepi zagotovljena ustrezna varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno obdelavo. Elektro Ljubljana d.d. podatke hrani za čas, ki je potreben za izvrševanje pravic in obveznosti iz izbirnega postopka. Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do informiranosti, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov, ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov so dostopne na spletni strani https://www.elektro-ljubljana.si/ oziroma jih lahko pridobite pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na e-naslovu: dpo@elektro-ljubljana.si

Ljubljana, 10. 7. 2019