• 1
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Prosta delovna mesta

Strokovni sodelavec za razvoj VN objektov (m/ž)

Vaše naloge bodo:

 • sodelovanje pri izgradnji investicijskih objektov,
 • pripravljanje podlag dolgoročnih prostorskih planskih aktov in distribucijskega omrežja,
 • izdajanje smernic, mnenj, projektnih pogojev, soglasij, soglasij za priključitev, pogodb o priključitvi,
 • sodelovanje pri izdelavi projektne dokumentacije,
 • sodelovanje v postopkih naročanja,
 • vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil.

Od kandidatov pričakujemo:

 • 7. raven izobrazbe s področja elektrotehnike (univ. dipl. inž. el.),
 • 12 mesecev delovnih izkušenj s področja elektroenergetike,
 • obnavljanje obstoječih in pridobivanje novih znanj v okviru delovnega področja,
 • osnovno znanje MS Office,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • strokovno, kakovostno in pravočasno izvedene naloge,
 • gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi,
 • varno opravljeno delo v skladu z navodili in predpisi s področja VZD in VPP.

Želena funkcionalna znanja:

 • obvladovanje CAD orodij,
 • strokovni izpit po ZAID (stari naziv: strokovni izpit iz ZGO),
 • strokovni izpit iz ZUP,
 • poglobljeno znanje MS Office.

Psihofizične lastnosti:

 • natančnost in zanesljivost,
 • komunikativnost,
 • sposobnost logičnega mišljenja,
 • samoiniciativnost,
 • sposobnost timskega dela
 • sposobnost razlikovanja barv.

Lokacija dela:

OE ORDO, Služba za razvoj DO, Oddelek za načrtovanje DO, Ljubljana uprava.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom, za določen čas 12 mesecev, zaradi povečanega obsega dela z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja ob obojestranskem izpolnjevanju pričakovanj.

 

Ponudbe z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana, s pripisom "za kadrovsko službo – za razpis" ali po elektronski pošti kadrovska.sluzba@elektro-ljubljana.si.

Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, bo osebne podatke, ki ste jih posredovali v prijavi na prosto delovno mesto, kot upravljavec osebnih podatkov obdeloval za namen izvedbe izbirnega postopka na podlagi objave prostega delovnega mesta. Elektro Ljubljana d.d. osebnih podatkov ne bo prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ter jih bo obdelal tako, da bo z ustreznimi ukrepi zagotovljena ustrezna varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno obdelavo. Elektro Ljubljana d.d. podatke hrani za čas, ki je potreben za izvrševanje pravic in obveznosti iz izbirnega postopka. Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do informiranosti, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov, ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov so dostopne na spletni strani https://www.elektro-ljubljana.si/ oziroma jih lahko pridobite pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na e-naslovu, ki je navedeno na spletni strani družbe.

Ljubljana, 23. 2. 2021