• Baza znanja

Pogosta vprašanja uporabnikov

Kakšen je postopek zamenjave dobavitelja električne energije?

Kategorija: Zamenjava dobavitelja električne energije

Uporabniki omrežja lahko prosto izbirate dobavitelja na trgu z električno energijo (nabor dobaviteljev). Z izbranim dobaviteljem podpišete pogodbo o oskrbi/nakupu/prodaji električne energije, ta pa bo vse predpisane  aktivnosti za izvedbo zamenjave dobavitelja v vašem imenu uredil pri pristojnemu izvajalcu nalog SODO. Sama zamenjava dobavitelja bo izvedena v za to zakonsko predpisanih rokih.

Svetujemo vam pa, da pred podpisom pogodbe z novim dobaviteljem preverite pogodbena določila vaše trenutno veljavne pogodbe o oskrbi/prodaji/dobavi glede odpovednih rokov in morebitnih ''penalov'' za predčasno prekinitev pogodbe.

 

Ste že priklopljeni v portal Moja mreža?

Redno obveščanje o izklopih, dostop do podatkov in naročanje storitev. Brezplačno, enostavno in na enem mestu.

VSTOP V MOJO MREŽO