• 1
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

ZAPOSLITEV

Zakaj se zaposliti v Elektru Ljubljana

V podjetju smo zavezani k spoštovanju naših treh temeljnih vrednot: učenja, dialoga in odličnosti. Vrednote so bistvo filozofije podjetja za doseganje uspeha in zagotavljanje skupne smeri delovanja zaposlenih. Prizadevamo si, da se naše vrednote zrcalijo tudi v sistematičnem in odgovornem delu na kadrovskem področju. Družba Elektro Ljubljana se je v letu 2013 uvrstila v zbir najuglednejših podjetij v Sloveniji kot najuglednejši delodajalec v panogi »elektroindustrija in energetika«. Priznanje nam je v veliko zadovoljstvo, obenem pa prinaša tudi odgovornost in zavezo za delo tudi v prihodnje.

Družini prijazno podjetje

Ugoden delodajalec

 

V tem kontekstu bomo tudi v prihodnje zagotavljali Polni certifikat Družini prijazno podjetje, spoštovanje pozitivne delovno-pravne zakonodaje, visok nivo delovno-socialnega čuta do zaposlenih ter krepili sodelovanje z izobraževalnimi institucijami s področja elektrotehnike. Svojo odgovorno družbeno držo pa dokazujemo tudi s podporo številnim dijakom in študentom, ki jim omogočamo praktično usposabljanje. V družbi tudi na ta način spoznavamo in zagotavljamo naše bodoče sodelavce.

Zaposleni v Elektru Ljubljana

Skrb za razvoj podjetja in zaposlenih

Skladno s sprejeto kadrovsko strategijo sledimo naši ključni strateški usmeritvi po pomlajevanju zaposlenih v osnovni dejavnosti družbe in na terenu. Družba mladim zagotavlja tudi opravljanje pripravništva in usposabljanja na delovnem mestu s sistemom mentorstva, ki omogoča novozaposlenim tudi kroženje in spoznavanje različnih področij delovanja distribucijskega podjetja.

Skrb za razvoj podjetja in zaposlenih
Mladi elektromonterji, ki se zaposlijo v naši družbi, se na začetku karierne poti usposabljajo za samostojno opravljanje dela elektromonterja. Njihova poklicna pot jih nato vodi do pomočnika delovodje, delovodje …

Skrb za razvoj podjetja in zaposlenih

Kadrovska struktura

Konec leta 2020 smo imeli 858 zaposlenih. Povprečna starost zaposlenih ob koncu leta 2019 je bila 44,8 leta, kar je 0,2 kot v preteklem letu. Med zaposlenimi je 85 odstotkov moških in 15 odstotkov žensk. Izobrazbena struktura zaposlenih pokaže, da ima 21,4 % vseh zaposlenih manj kot srednjo izobrazbo, 35,4 % vseh zaposlenih ima srednjo izobrazbo, 20,5 % vseh zaposlenih višjo in 22,7 % vseh zaposlenih visoko izobrazbo, magisterij znanosti oz. doktorat znanosti. Izobrazbena struktura v letu 2020 se je v primerjavi s preteklim letom znova izboljšala. Znižal se je delež zaposlenih, ki imajo srednjo izobrazbo, povečal pa delež zaposlenih, ki imajo višjo raven izobrazbe in doktorat znanosti.

Razvoj zaposlenih

Da bo Elektro Ljubljana še naprej rasel v odlično družbo, potrebuje vsakega od nas, našo energijo, naš trud, ki ga vlagamo v uresničevanje naših načrtov. V podjetju tako posvečamo posebno pozornost strateškemu planiranju in razvoju kadrov. Vsako leto pripravimo plan kadrov za prihodnje triletno obdobje. Ker je eno naših pomembnih prizadevanj usmerjeno v skrb za razvoj zaposlenih, pri sodelavcih krepimo tiste kompetence, ki jih potrebujejo za čim bolj učinkovito opravljanje svojih delovnih nalog. Poslanstvo razvoja zaposlenih je ugotavljanje posameznikovih kompetenc ter zagotavljanje njihovega razvoja v skladu s posameznikovimi cilji in cilji podjetja.

Zaposlenim in družini prijazno podjetje

Družba Elektro Ljubljana je v letu 2009 prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje, v letu 2012 polnega, v letu 2015 pa je družba uspešno prestala revizijo Polnega certifikata Družini prijazno podjetje. V tem času smo sprejeli vrsto ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Vsako leto izvajamo tudi številne aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu. Ker se zavedamo pomena usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, iz leta v leto v sodelovanju s Timom za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja tudi širimo in nadgrajujemo naše ukrepe.

V družbi zaposlenim omogočamo kakovostno preživljanje prostega časa tudi v naših počitniških kapacitetah, v katerih lahko zaposleni skupaj z družinami preživljajo brezskrbne dopustniške dni. V jeseni pa za zaposlene organiziramo tradicionalni Dan podjetja, na katerem poleg športnih in kulturnih aktivnosti enega izmed vrhuncev predstavlja tekmovanje v plezanju na drog med distribucijskimi enotami.

Prosta delovna mesta

Trenutno nimamo razpisanega prostega delovnega mesta.

 

Za dijake in študente

Praktično usposabljanje z delom

V družbi Elektro Ljubljana se zavedamo, da je potrebno sistematično delati z mladimi, zato v podjetju krepimo sodelovanje s srednjimi šolami in fakultetami s področja elektrotehnike ter tako zagotavljamo dolgoročni razvoj naše družbe. V ta namen iz leta v leto omogočamo praktično usposabljanje z delom vedno večjemu številu dijakov in študentov s področja elektrotehnike, saj si na takšen način podjetje zagotavlja tudi svoje bodoče sodelavce.

Študentsko delo

Študentom omogočamo opravljanje študentskega dela.

Svojo prošnjo z življenjepisom po opravljanju praktičnega usposabljanja z delom in študentskega dela lahko posredujete na elektronski naslov kadrovska.sluzba@elektro-ljubljana.si.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij