• O podjetju
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Z mrežo poslovalnic poskrbimo za omreženost vsakega območja

Zaradi velikega območja delovanja smo razvili učinkovito mrežo distribucijskih enot. Na voljo smo vam na sedežu družbe v Ljubljani in v petih informacijskih pisarnah: Ljubljana mesto, Ljubljana okolica, Kočevje, Trbovlje in Novo mesto.

Svoje storitve organiziramo skozi organizacijske enote, ki so specializirane za posamezna področja:

 

Shema organizacije

 

Vodstvo družbe

Urban Likozar, predsednik uprave

 

Izvršni direktorji

Matjaž Osvald, izvršni direktor OE Obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja

Egon Hoda, izvršni direktor OE Storitve na distribucijskem omrežju

Martina Pohar, izvršna direktorica OE Skupne storitve

Milan Perović, izvršni direktor OE Računovodsko-finančne storitve

dr. Igor Šalamun, izvršni direktor OE Informacijsko-komunikacijske tehnologije

 

Direktorji distribucijskih enot

Roman Jesenko, direktor distribucijske enote Ljubljana mesto

Iztok Bartol, direktor distribucijske enote Ljubljana okolica

Anton Cugelj, direktor distribucijske enote Novo mesto

Darko Krnjak, direktor distribucijske enote Trbovlje

Damijan Gerbec, direktor distribucijske enote Kočevje

 

Nadzorni svet družbe

Predstavniki kapitala

mag. Vekoslav Korošec - predsednik

mag. Marko Naraločnik - namestnik predsednika

Marjanca Molan Zalokar - članica

mag. David Klarič - član

 

Predstavnika zaposlenih

Andrej Malenšek

Robert Lekše

 

Lastninska struktura

Podjetje Elektro Ljubljana, d. d., je bilo registrirano kot delniška družba 4. 6. 1998.

Prvotna struktura delničarjev, v kateri je bila država 96,5 % delničar, se je spremenila zaradi odprodaje deleža Slovenske razvojne družbe in dela deleža države. Od 4. 6. 2000 dalje imajo možnost odprodaje svojih delnic tudi t. i. »mali delničarji« – zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci. Danes je največji delničar družbe z 79,5-odstotnim deležem Republika Slovenija.

 

Povezujemo s premišljeno strukturo

Elektro Ljubljana s premišljeno strukturo učinkovito opravlja omrežninsko dejavnost ter z elektroenergetsko infrastrukturo povezane tržne storitve.

Smo tudi lastnik elektroenergetske infrastrukture, ki jo oddajamo izvajalcu javne gospodarske službe SODO, d. o. o., za katerega v skladu s pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev izvajamo različne storitve.

Storitve, ki jih izvajamo za gospodarsko službo SODO d.o.o.:

  • vzdrževanje elektroenergetske infrastrukture in organiziranje dežurne službe,
  • vodenje in obratovanje elektrodistribucijskega omrežja,
  • razvoj, načrtovanje in vlaganje v elektroenergetsko infrastrukturo,
  • priprava in vodenje investicij,
  • spremljanje in ugotavljanje kakovosti oskrbe,
  • izvajanje merjenja električne energije,
  • izvajanje storitev dostopa do distribucijskega omrežja in drugih storitev za uporabnike,
  • izvajanje drugih storitev za potrebe SODO.
 

Čista energija iz obnovljivih virov

V zagotavljanju celovite ponudbe storitev prevzemamo široko področje delovanja. Dejavnost inženiringa s področja obnovljivih virov energije prevzema hčerinsko podjetje  Elektro Ljubljana OVE, d. o. o., ki v lastnih malih hidroelektrarnah in sončnih elektrarnah proizvaja 100 % čisto energijo. Poleg energetskih projektov s področja obnovljivih virov energije skrbijo in pokrivajo tudi področje učinkovite rabe energije, in sicer z montažo toplotnih črpalk, s postavitvijo električnih polnilnih postaj ter z izdajo energetskih izkaznic. Podjetje je v 100-odstotni lasti matične družbe Elektro Ljubljana, d. d.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij