• O podjetju
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Z mrežo poslovalnic poskrbimo za omreženost vsakega območja

Zaradi velikega območja delovanja smo razvili učinkovito mrežo distribucijskih enot. Na voljo smo vam na sedežu družbe v Ljubljani in v petih informacijskih pisarnah: Ljubljana mesto, Ljubljana okolica, Kočevje, Trbovlje in Novo mesto.

Svoje storitve organiziramo skozi organizacijske enote, ki so specializirane za posamezna področja:

 

Shema organizacije

 

Vodstvo družbe

mag. Marjan Ravnikar, predsednik uprave

 

Izvršni direktorji

Matjaž Osvald, izvršni direktor OE Obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja

mag. Mitja Brudar, izvršni direktor OE Storitve na distribucijskem omrežju

mag. Marjan Ravnikar, izvršni direktor OE Računovodsko-finančne storitve

Martina Pohar, izvršna direktorica OE Skupne storitve

dr. Alenka Kolar, izvršna direktorica OE Informacijsko-komunikacijske tehnologije

 

Direktorji distribucijskih enot

Roman Jesenko, direktor distribucijske enote Ljubljana mesto

Iztok Bartol, direktor distribucijske enote Ljubljana okolica

Anton Cugelj, direktor distribucijske enote Novo mesto

Roman Ponebšek, direktor distribucijske enote Trbovlje

Urban Likozar, direktor distribucijske enote Kočevje

 

Nadzorni svet družbe

Predstavniki kapitala

mag. Božidar Godnjavec- predsednik

mag. Urška Gašperlin- namestnica predsednika

dr. Gorazd Justinek 

mag. Davorin Dimič

 

Predstavnika zaposlenih

Egon Hoda

Igor Adlešič

 

Lastninska struktura

Podjetje Elektro Ljubljana, d. d., je bilo registrirano kot delniška družba 4. 6. 1998.

Prvotna struktura delničarjev, v kateri je bila država 96,5 % delničar, se je spremenila zaradi odprodaje deleža Slovenske razvojne družbe in dela deleža države. Od 4. 6. 2000 dalje imajo možnost odprodaje svojih delnic tudi t. i. »mali delničarji« – zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci. Danes je največji delničar družbe z 79,5-odstotnim deležem Republika Slovenija.

 

Povezujemo s premišljeno strukturo

Elektro Ljubljana s premišljeno strukturo učinkovito opravlja omrežninsko dejavnost ter z elektroenergetsko infrastrukturo povezane tržne storitve.

Smo tudi lastnik elektroenergetske infrastrukture, ki jo oddajamo izvajalcu javne gospodarske službe SODO, d. o. o., za katerega v skladu s pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev izvajamo različne storitve.

Storitve, ki jih izvajamo za gospodarsko službo SODO d.o.o.:

  • vzdrževanje elektroenergetske infrastrukture in organiziranje dežurne službe,
  • vodenje in obratovanje elektrodistribucijskega omrežja,
  • razvoj, načrtovanje in vlaganje v elektroenergetsko infrastrukturo,
  • priprava in vodenje investicij,
  • spremljanje in ugotavljanje kakovosti oskrbe,
  • izvajanje merjenja električne energije,
  • izvajanje storitev dostopa do distribucijskega omrežja in drugih storitev za uporabnike,
  • izvajanje drugih storitev za potrebe SODO.
 

Čista energija iz obnovljivih virov

V zagotavljanju celovite ponudbe storitev prevzemamo široko področje delovanja. Dejavnost inženiringa s področja obnovljivih virov energije prevzema hčerinsko podjetje  Elektro Ljubljana OVE, d. o. o., ki v lastnih malih hidroelektrarnah in sončnih elektrarnah proizvaja 100 % čisto energijo. Poleg energetskih projektov s področja obnovljivih virov energije skrbijo in pokrivajo tudi področje učinkovite rabe energije, in sicer z montažo toplotnih črpalk, s postavitvijo električnih polnilnih postaj ter z izdajo energetskih izkaznic. Podjetje je v 100-odstotni lasti matične družbe Elektro Ljubljana, d. d.