• O podjetju
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Največje distribucijsko omrežje ob najvišji kakovosti storitev

V Elektru Ljubljana upravljamo z največjim distribucijskim omrežjem v Sloveniji. Z elektroenergetsko infrastrukturo na kar 6.166 km2 (kar je 30,4 % celotne površine Slovenije) skrbimo, da električna energija učinkovito doseže vsako poslopje v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Naše dejavnosti upravljamo na sedežu uprave v Ljubljani in na petih distribucijskih enotah, kjer skrbimo za brezskrbno uporabo električne energije več kot 350.390 zadovoljnih odjemalcev električne energije.

Ste že priklopljeni v portal Moja mreža?

Redno obveščanje o izklopih, dostop do podatkov in naročanje storitev. Brezplačno, enostavno in na enem mestu.

VSTOP V MOJO MREŽO

Omrežje Elektra Ljubljane

Hiter razvoj omrežja za zanesljivo in nemoteno uporabo električne energije

Z novimi distribucijskimi napravami neprestano skrbimo za razvoj omrežja, s katerim vam omogočamo zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo.

Naše območje tako oskrbujemo z najdaljšim omrežjem daljnovodnih tras (DV 110 kV, KB 110, DV SN in KB SN), najštevilčnejšimi merilnimi mesti glede na dolžino NNO (31 na km) tako do 43 kW priključne moči kot tudi nad 43 kW priključne moči in največjim oskrbovalnim območjem, ki pokriva največ gozdnatih površin, ki zavzemajo kar 67 % celotnega oskrbovalnega omrežja.

Distribucijsko omrežje Elektra Ljubljana je povezano s prenosnim omrežjem preko petih napajalnih točk RTP 400/220/110 kV Beričevo, RTP 220/110 kV Kleče, RTP 110/35 kV TET in RP 110 kV Hudo.

Upravljamo z razdelilnimi transformatorskimi postajami (RTP), razdelilnimi postajami (RP) in transformatorskimi postajami (TP) na različnih napetostnih nivojih:

  • 1 x RTP 110/35 kV
  • 31 x RTP 110/20/10 kV
  • 1 x RTP 35/20/10 kV
  • 22 x RP 35,20,10/35,20,10 kV
  • 5.585 x TP SN/0,42 kV

Vir našega razvoja so vaše želje

Pri vzdrževanju in razvoju nas vodijo vaše potrebe in želje. Zato na podlagi vaših želja izdelujemo analize in določimo optimalne priključitve.

Sporočite nam svoje želje o priključni moči.

Vlogo za povečanje priključne moči nam posredujte na info@elektro-ljubljana.si.

V koraku z vami, korak pred časom

Naše poslanstvo so zadovoljni uporabniki. Zato z rednim vzdrževanjem in širjenjem elektroenergetskega omrežja, ohranjanjem visokih standardov kakovosti ter s sledenjem razvoju tehnologije skrbimo za vašo najboljšo izkušnjo uporabe električne energije.

slike ELJ omrežje

Neprekinjene meritve za neprekinjeno kakovost

Za doseganje najboljše kakovosti redno spremljamo in merimo naše storitve. Kakovost oskrbe z električno energijo preučujemo z analizo neprekinjenosti napajanja, ki se nanaša na število in trajanje prekinitev, komercialne kakovosti, ki zavzema področje storitev med distribucijskim podjetjem in uporabniki, ter kakovostjo napetosti, ki se ukvarja z tehničnimi karakteristikami napetosti, merljivimi na prevzemno-predajnem mestu uporabnika.

Z objavo naših Letnih krovnih poročil o kakovosti oskrbe z električno energijo vam omogočamo, da se o preverjeni kakovosti naših storitev prepričate sami.

Občinski prostorski načrti

Za pripravo občinskih prostorskih načrtov na področju distribucije električne energije je na podlagi 2. odstavka 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) potrebno slediti splošnim smernicam.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij