• Kontakt

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

OSTALI KONTAKTI

Aktualna naročila

OznakaNazivVrstaKratek opisRokOgled
JNMV2017/041Izdelava IDP za DV Kočevje - ČrnomeljStoritve

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Izdelava IDP dokumentacije za daljnovod 2 x 110 KV RTP KOČEVJE – RTP ČRNOMELJ«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

08.08.2017 8:30
JNMV2017/042Izdelava DZR, PZI in PID dokumentacije za daljnovod DV 2x110 kV RTP Grosuplje - RTP Trebnje, odsek Trebnje – Ivančna GoricaStoritve

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Izdelava DZR, PZI in PID dokumentacije za daljnovod DV 2x110 kV RTP Grosuplje - RTP Trebnje, odsek Trebnje – Ivančna Gorica««, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

08.08.2017 8:30
JN2017/040Dobava Petersenovih dušilk za RTP Radeče in RTP Gotna vasBlago

Predmet javnega razpisa je dobava Petersenovih dušilk za RTP Radeče in RTP Gotna vas, po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

26.07.2017 8:30
JN2017/015Izvajanje gradbenih del pri izgradnji in vzdrževanju električnega omrežja na območju podjetja Elektro Ljubljana, d.d.Gradnje

- sklop 1: »Bolj zahtevna dela« ( npr. izgradnja 6 ali večcevne kabelske kanalizacije, pilotiranje- temeljenje, postavitev zagatnic, izvedba vodenih vrtanj…)

- sklop 2: »Manj zahtevna dela« (npr. izkopi in postavitev lesenih in betonskih drogov, ozemljitve, krajše trase EKK-tehnično nezahtevne…)

03.08.2017 8:30
JN2017/004Nabava, implementacija in vzdrževanje Distribucijskega centra vodenja Elektra Ljubljana, d.d. (DCV EL)Storitve

V zvezi z javnim naročilom z oznako JN2017/004 katerega predmet je “Nabava, implementacija in vzdrževanje Distribucijskega centra vodenja Elektra Ljubljana, d.d. (DCV EL)”, ki se oddaja po postopku s pogajanji z objavo skladno s 45. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), je bil pri naročniku vložen zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo. Na podlagi vloženega zahtevka za revizijo in skladno s drugim odstavkom 17. člena ZPVPJN, se je naročnik odločil, da se izvajanje predmetnega postopka zadrži do pravnomočnosti odločitve Državne komisije.

01.09.2017 8:30
 Stran:  od 1