• Kontakt

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

OSTALI KONTAKTI

Aktualna naročila

OznakaNazivVrstaKratek opisRokOgled
JN2017/049Elektromontažna dela in oprema za RTP HrastnikStoritve

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Elektromontažna dela in oprema za RTP Hrastnik«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek naročila male vrednosti.

30.08.2017 8:30
JN2017/033Meritve ozemljilnega sistema RTPStoritve

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za "Meritve ozemljilnega sistema RTP" skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

24.08.2017 8:30
JN2017/044Dobava vozilBlago Predmet javnega razpisa je »Dobava vozil«, ki ga sestavlja osem razpisnih sklopov. 23.08.2017 8:30
JN2017/048Izvedba energetske sanacije poslovne stavbe DE Novo mestoGradnje

Predmet javnega naročila je »Izvedba energetske sanacije poslovne stavbe DE Novo mesto«, skladno s Tehničnim opisom iz 3. poglavja te dokumentacije in popisom del (Priloga št. 2) v zvezi z oddajo javnega naročila.

22.08.2017 8:30
JN2017/004Nabava, implementacija in vzdrževanje Distribucijskega centra vodenja Elektra Ljubljana, d.d. (DCV EL)Storitve

V zvezi z javnim naročilom z oznako JN2017/004 katerega predmet je “Nabava, implementacija in vzdrževanje Distribucijskega centra vodenja Elektra Ljubljana, d.d. (DCV EL)”, ki se oddaja po postopku s pogajanji z objavo skladno s 45. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), je bil pri naročniku vložen zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo. Na podlagi vloženega zahtevka za revizijo in skladno s drugim odstavkom 17. člena ZPVPJN, se je naročnik odločil, da se izvajanje predmetnega postopka zadrži do pravnomočnosti odločitve Državne komisije.

01.09.2017 8:30
 Stran:  od 1