• O podjetju
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Dovolite, da vas omrežimo

V družbi Elektro Ljubljana opravljamo omrežninsko dejavnost in z elektroenergetsko infrastrukturo povezane tržne storitve v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. V naših strokovno usposobljenih rokah je največje distribucijsko omrežje v Sloveniji in lastništvo elektroenergetske infrastrukture.

 

Poslanstvo

Zagotavljamo zanesljivo preskrbo z električno energijo za več kot tretjino Slovenije in upravljamo največjo mrežo električnih polnilnic. 

Z odgovornim odnosom do prihodnosti združujemo tehnološki in družbeni vidik napredka. Z inovativnimi rešitvami, pametnim omrežjem in kakovostnimi storitvami pa ostajamo vodilni partner pri razvoju energetike.

 

Vizija

Skupaj stojimo na začetku novega obdobja, odločilnega za prihodnost planeta in življenja na njem. Energetika bo pri tem odigrala odločilno vlogo.

Verjamemo v nizkoogljično družbo

Smo eden ključnih akterjev prehoda v nizkoogljično družbo in želimo zagotoviti zeleno, trajnostno vzdržno prihodnost, v kateri bodo naši potomci lahko živeli boljše življenje.

Ustvarjamo nova partnerstva

Na pragu novega, vznemirljivega obdobja se povezujemo z vsemi, ki sledijo istim ciljem in so odprti za sodelovanje.

Spodbujamo aktivne uporabnike

Naši uporabniki bodo s prilagajanjem porabe in lastnimi viri energije aktivno sodelovali pri zeleni preobrazbi.

Vlagamo v razvoj sodelavcev

V visokotehnološki družbi postavljamo človeka na prvo mesto. Želimo mu omogočiti okolje, v katerem bo lahko uporabil svoje znanje, razvil svoje talente in tako pripomogel k uspešnosti družbe.

 

Mrežimo svetlo prihodnost.

 

Vrednote

Odličn​ost 

V vsem, kar počnemo, smo zadovoljni le z najboljšim. Dosegamo najvišje okoljske, varnostne in informacijske standarde.

Odgovornost

Vsakdo od nas je odgovoren za uspeh podjetja. S svojim delom izpolnjujemo pričakovanje lastnikov in okolja ter izboljšujemo kakovost bivanja naših uporabnikov.

Etičnost

Vodenje in poslovanje družbe izvajamo po najvišjih etičnih in moralnih standardih.

Timsko delo

Uspehe dosegamo skupaj. Delimo svoje znanje in izkušnje in si med seboj pomagamo.

Pogum

Ni nas strah sprememb. Z njimi rastemo in iščemo nove rešitve, ki prinašajo napredek.