• O podjetju
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Dovolite, da vas omrežimo

V družbi Elektro Ljubljana opravljamo omrežninsko dejavnost in z elektroenergetsko infrastrukturo povezane tržne storitve v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. V naših strokovno usposobljenih rokah je največje distribucijsko omrežje v Sloveniji in lastništvo elektroenergetske infrastrukture.

 

Poslanstvo

Zagotavljamo zanesljiv, varen, kakovosten in trajnosten distribucijski elektroenergetski sistem z združevanjem najsodobnejših storitev s področja preskrbe z električno energijo. Združujemo potrebe uporabnikov, lastnikov in zaposlenih.

 

Vizija

Z učinkovitimi, inovativnimi in celovitimi rešitvami na področju preskrbe z električno energijo smo še naprej vodilni partner pri razvoju energetike na nacionalni in lokalni ravni ter vodilna skupina za upravljanje sodobnih energetskih infrastrukturnih omrežij s primernim donosom za lastnike in spodbudnim delovnim okoljem za zaposlene.

Mrežimo s pozitivno energijo.

 

Vrednote

Odličn​ost in kakovost

Tveganja in priložnosti združujemo in presegamo s sistemskimi rešitvami z nadpovprečno kakovostjo, profesionalnostjo in dodano vrednostjo. Poslovni procesi v vseh družbah skupine upoštevajo najvišje okoljske, varnostne in informacijske standarde.

Tradicija in radovednost

Tradicijo združujemo z inovativnostjo, znanje z radovednostjo. Poganjamo cikel tehnološkega razvoja, odgovornega okolju.

Timsko delo in zaupanje

Spodbujamo timsko delo ter cenimo znanje in izkušnje različnih timov v naših družbah ter sodelovanje med njimi. Do vseh zaposlenih imamo enakopraven in spoštljiv odnos ob spodbujanju odprte in poštene komunikacije.

Varnost

Varnost zaposlenih je naša najvišja prioriteta in odgovornost vsakega v podjetju.

Etičnost in poštenost

Vodenje in poslovanje družbe izvajamo po najvišjih etičnih in moralnih standardih.

Dialog

Spodbujamo dialog z zaposlenimi, lastniki, partnerji v projektih in širšim okoljem. Razvijamo najboljše dolgoročne rešitve za vse deležnike.