• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Korporativna integriteta

Družba Elektro Ljubljana d.d. je zavezana k spoštovanju in krepitvi korporativne integritete in pri svojem poslovanju deluje v skladu z zakonodajo, dobrimi poslovnimi običaji in visokimi etičnimi standardi kot enim izmed temeljnih načel družbeno odgovornega delovanja.

Družba je sprejela etični kodeks s katerim je opredelila temeljna etična načela, vrednote in pravila ravnanja, ki jih v Elektro Ljubljana d.d. spoštujemo, spodbujamo in pričakujemo. Etični kodeks je dostopen na tej povezavi.


V kolikor zaznate nezakonito, koruptivno ali neetično ravnanje v družbi, lahko nepravilnosti prijavite pooblaščencu za korporativno integriteto:


Če želite ostati anonimni, vam v prijavi ni potrebno sporočiti vaših osebnih podatkov. V prijavi navedite čim več dejstev oziroma okoliščin posameznega nepravilnega dejanja in priložite dokumentacijo, ki bo pomagala pri razumevanju nepravilnosti in nadaljnji obravnavi.

Oddaja prijave kršitve korporativne integritete ni namenjena splošnim vprašanjem, vlaganju pritožb ali drugih pravnih sredstev, reklamacij, obvestil o izpolnjevanju pogodbenih obveznostih, mnenj v povezavi s poslovanjem družbe, itd. Tovrstne prijave ne bodo obravnavane v tem sistemu prijav. Prosimo, da se v teh primerih obrnete na druge komunikacijske kanale, ki so navedeni na spletni strani družbe.


Prijaviteljem, ki izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), je zagotovljeno dodatno varstvo z nudenjem zaščitnih in podpornih ukrepov (20. čl. ZZPri). Prijavitelj je upravičen do zaščite po ZZPri, če:

  • je zaposlen v Elektru Ljubljana d.d. oziroma je v njem prostovoljec, pripravnik, vajenec, pogodbeni delavec, študent, sodeluje v razpisnih postopkih v vlogi kandidata, opravlja funkcijo, je delničar, član nadzornega ali upravnega organa oziroma drugače sodeluje v dejavnosti pravne ali fizične osebe, ki jo izvajajo samozaposlene osebe na podlagi pogodbe, oziroma dela pod nadzorom in vodstvom zunanjih izvajalcev, podizvajalcev ali dobaviteljev, ne glede na plačilo in ne glede na to, ali se je razmerje že končalo ali se šele vzpostavlja s postopkom zaposlovanja ali pogajanji pred podpisom pogodbe (7. točka 4. člena ZZPri);
  • je prijavil kršitev oziroma sum o dejanski ali morebitni kršitvi predpisov, ki se je ali se bo zelo verjetno zgodila v Elektru Ljubljana d.d.;
  • prijava ni očitno neutemeljena oz. je prijavitelj iz utemeljenih razlogov menil, da so prijavljene informacije o kršitvah ob prijavi resnične;
  • prijavljena kršitev še traja oziroma je prenehala pred manj kot dvema letoma (tretji odstavek 5. člena ZZPri);
  • je deležen povračilnih ukrepov.

PRIJAVI KRŠITEV

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij