• Kontakt

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Arhivirana naročila

OznakaNazivVrstaKratek opisRokOgled
JN2019/032Gradnja skladiščnega objekta z delavnicami v Ivančni GoriciGradnje

Gradnja skladiščnega objekta z delavnicami v Ivančni Gorici

02.07.2019 9:30
JN2019/031Dobava tokovnikov in inox omar (2-letno obdobje)Blago

Predmet javnega razpisa je dobava tokovnikov in inox omar (2-letno obdobje), po specifikacijah iz poglavja št. 3-Tehnični razpisni pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

27.06.2019 9:00
JN2019/038Dobava in montaža IP/ETHERNET stikalBlago

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Dobavo in montažo IP/Ethernet stikal«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

19.06.2019 9:30
JN2019/035Dobava in montaža opreme ter izgradnja 110/20 kV RTP Dobruška vasBlago

Predmet javnega razpisa je dobava in montaža opreme ter izgradnja 110/20 kV RTP Dobruška vas, po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

01.07.2019 9:00
JN2019/037Dobava in montaža opreme za RTP Ivančna GoricaBlago

Predmet javnega razpisa je dobava opreme in elektromontažna dela za RTP 110/20 kV Ivančna Gorica, po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
 

14.06.2019 9:30
JN2019/033Pridobitev pogodb o ustanovitvi služnosti v javno korist za daljnovod 2x110 kV RTP Grosuplje-RTP TrebnjeStoritve

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Pridobitev pogodb o ustanovitvi služnosti v javno korist za daljnovod 2x110 kV RTP Grosuplje –RTP Trebnje (odsek RTP Grosuplje – RTP Ivančna Gorica)«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

17.06.2019 9:30
JN2019/034Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Elektra Ljubljana, d.d. (3-letno obdobje)Storitve

Predmet javnega razpisa so okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Elektra Ljubljana, d.d. (3-letno obdobje), po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

11.06.2019 9:00
JN2019/030Nakup konzol za gole in polizolirane vodnike – 2 letiBlago
Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Nakup konzol za gole in polizolirane vodnike – 2 leti« skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
24.05.2019 9:30
JN2019/025Izvajanje servisiranja, kalibracije, overjanja in kontrol merilnih naprav (2-letno obdobje)Storitve

Predmet naročila je izvajanje servisiranja, kalibracije, overjanja in kontrol merilnih naprav za 2-letno obdobje.

13.05.2019 9:30
JN2019/028Dobava in montaža opreme za 110/20 kV KamnikBlago

Predmet javnega razpisa je dobava opreme in elektromontažna dela za RTP 110/20 kV Kamnik, po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

29.05.2019 9:00
 Stran:  od 35