• Kontakt

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Arhivirana naročila

OznakaNazivVrstaKratek opisRokOgled
JN2018/002Dobava kombiniranega stroja in priklopnikaBlago

Predmet javnega razpisa je »Dobava kombiniranega stroja in priklopnika.

02.03.2018 8:30
JN2018/004Izvajanje posekov na trasah visokonapetostnih (VN) vodov ter srednjenapetostnem (SN) in nizkonapetostnem (NN) omrežju v obdobju 2018-2020Storitve

Predmet javnega naročila je izvajanje posekov in čiščenje podrasti na trasah elektroenergetskih vodov na distribucijskem območju družbe Elektro Ljubljana d.d., skladno s »Tehničnimi razpisnimi pogoji za izvajanje posekov in čiščenja podrasti na trasah elektroenergetskih vodov naročnika« (Priloga št. 16 iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

Javni razpis sestavlja 7 (sedem) razpisnih sklopov (skladno s tabelama št. 1 in 2). Ponudniki lahko oddajo ponudbo po posameznih sklopih ali za vse sklope skupaj.

07.03.2018 8:30
JN2018/006Izdelava in dobava armirano betonskih drogovnikovBlago

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »izdelavo in dobavo armirano betonskih drogovnikov«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

14.02.2018 8:30
JN2017/073Dobava nizkonapetostnih (NN) samonosnih energetskih kablov (SKS)Blago

Predmet ponudbe je dobava samonosnih energetskih kablov (SKS: samonosni kabelski snop) nazivne napetosti 1 kV ustreznih parametrov.

Predvidena je sukcesivna dobava nizkonapetostnih (NN) samonosnih energetskih kablov (SKS), za obdobje 2 (dveh) let, skladno s specifikacijami ter razpisnimi pogoji iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

05.02.2018 8:30
JN2017/074Dobava nizkonapetostnih (NN) energetskih kablovBlago

Predmet ponudbe je dobava zemeljskih energetskih kablov nazivne napetosti 1 kV ustreznih parametrov.

Predvidena je sukcesivna dobava nizkonapetostnih (NN) energetskih kablov, za obdobje 1 (enega) leta, skladno s specifikacijami ter razpisnimi pogoji iz 3. poglavja Tehničnih razpisnih pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
07.02.2018 8:30
JN2017/070Izdelava in dobava armirano betonskih drogovnikovBlago

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »izdelavo in dobavo armirano betonskih drogovnikov«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

20.12.2017 8:30
JN2017/072Dobava NN prostostoječih omaricBlago

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »dobavo NN prostostoječih omaric«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

22.12.2017 8:30
JN2017/071Baza optičnih povezavBlago Predmet javnega razpisa je »Baza optičnih povezav«, po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 19.12.2017 8:30
JN2017/067Nakup opreme za podatkovno skladiščeBlago

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Nakup opreme za podatkovno skladišče«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
 

05.12.2017 8:30
JN2017/065Nadgradnja IP/Ethernet omrežja na IP/MPLS funkcionalnostiBlago

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Nadgradnja IP/Ethernet omrežja na IP/MPLS funkcionalnosti« skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

21.11.2017 8:30
 Stran:  od 29