• Kontakt

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Arhivirana naročila

HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

OznakaNazivVrstaKratek opisRokOgled
JN2021/030Izbira izvajalca zamenjave števcev električne energije DE LMStoritve Predmet javnega razpisa je »Izbira izvajalca zamenjave števcev električne energije DE LM«, po specifikacijah iz 3. Poglavja - Tehnični razpisnih pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 07.07.2021 10:00
JN2021/029Pridobitev pogodb o ustanovitvi služnosti v javno korist za daljnovod 2x110 kV Polje – Vič (1. odsek - RTP Polje do vključno SM24 ter kablovod za RTP Rudnik)Storitve

Pridobitev pogodb o ustanovitvi služnosti v javno korist za daljnovod 2x110 kV Polje – Vič
(1. odsek – RTP Polje do vključno SM24 ter kablovod za RTP Rudnik)
 

13.07.2021 9:00
JN2021/027Dobava in montaža opreme ter gradbena dela v RTP 110/20 kV CenterBlago

Predmet javnega razpisa je dobava in montaža opreme ter gradbena dela v RTP 110/20 kV Center.
 

07.07.2021 9:00
JN2021/028Dobava NN zemeljskih energetskih kablovBlago

Predmet javnega razpisa je dobava nizkonapetostnih (NN) zemeljskih energetskih kablov (1-letno obdobje).

07.07.2021 9:00
JN2021/026Dobava kostanjevih drogovBlago


Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »dobavo kostanjevih drogov« skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

24.06.2021 9:30
JN2021/022Izvajanje servisiranja, kalibracije, overjanja in kontrol merilnih naprav (2-letno obdobje)Storitve

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »izvajanje servisiranja, kalibracije, overjanja in kontrol merilnih naprav (2-letno obdobje)«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek naročila male vrednosti.
 

11.06.2021 9:00
JN2021/025Dobava avtomatiziranih vakuumskih odklopnikov in avtomatiziranih bremenskih stikal za zunanjo montažoBlago


Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Dobavo avtomatiziranih vakuumskih odklopnikov in avtomatiziranih bremenskih stikal za zunanjo montažo«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

 

09.06.2021 9:30
JN2021/018Dobava distribucijskih transformatorjev SN/NNBlago

Predmet javnega razpisa je sukcesivna dobava distribucijskih transformatorjev SN/NN.

16.06.2021 9:00
JN2021/015Dobava goriva za 3-letno obdobjeBlago

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava goriva za 3-letno obdobje.

18.06.2021 10:00
JN2021/021Izdelava projekta za razpis (PZR), projektne dokumentacije DGD, PZI, PID in obiski projektanta na gradbišču v času gradnje za objekte: RTP 110/10/20 kV Bežigrad, Žiri inDomžale z vključitvijo,Storitve

Predmet javnega naročila je izdelava projekta za razpis (PZR), projektne dokumentacije DGD, PZI, PID in obiski projektanta na gradbišču v času gradnje za objekte:
- RTP 110/10/20 kV Bežigrad z vključitvijo,
- RTP 110/20 kV Žiri z vključitvijo in
- RTP 110/20 kV Domžale z vključitvijo.

30.06.2021 9:00
 Stran:  od 44