• Baza znanja

Pogosta vprašanja uporabnikov

Kaj lahko storimo, če meritve ne delujejo pravilno?

Kategorija: Sum nepravilnega merjenja porabe na merilnem mestu

Kaj lahko storimo, če meritve ne delujejo pravilno?

Uporabnik ima vedno možnost, da naroči kontrolo točnosti merilne naprave z referenčnim instrumentom. Storitev je plačljiva le, če se ugotovi, da je točnost števca v zakonsko predpisanih mejah. Cena te storitve znaša 60,66 EUR z DDV. V primeru da se ugotovi, da točnost merilnih naprav ni v zakonsko predpisanih mejah, strošek kontrole in zamenjave merilne naprave nosi upravljalec distribucijskega omrežja Elektro Ljubljana, d. d.

V primeru zahteve uporabnika po kontroli montiranih naprav s strani akreditirane pravne osebe, pa se dodatno zaračuna storitev na terenu izbrane akreditirane osebe po njeni ponudbi za storitev na sami lokaciji.

Storitev A-testa merilne naprave v merilnem laboratoriju, ki obsega kontrolno merjenje točnosti števca električne energije in pripravo poročila, na zahtevo uporabnika se obračuna po dejanskih količinah in stroških.

 

Ste že priklopljeni v portal Moja mreža?

Redno obveščanje o izklopih, dostop do podatkov in naročanje storitev. Brezplačno, enostavno in na enem mestu.

VSTOP V MOJO MREŽO