• Baza znanja
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
01 230 40 02

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
01 230 40 03
gremo.naelektriko@elektro-ljubljana.si

OSTALI KONTAKTI

Pogosta vprašanja uporabnikov

Kaj lahko storimo, če meritve ne delujejo pravilno?

Kategorija: Sum nepravilnega merjenja porabe na merilnem mestu

Kaj lahko storimo, če meritve ne delujejo pravilno?

Uporabnik ima vedno možnost, da naroči kontrolo točnosti merilne naprave z referenčnim instrumentom. Storitev je plačljiva le, če se ugotovi, da je točnost števca v zakonsko predpisanih mejah. Cena te storitve znaša 60,66 EUR z DDV. V primeru da se ugotovi, da točnost merilnih naprav ni v zakonsko predpisanih mejah, strošek kontrole in zamenjave merilne naprave nosi upravljalec distribucijskega omrežja Elektro Ljubljana, d. d.

V primeru zahteve uporabnika po kontroli montiranih naprav s strani akreditirane pravne osebe, pa se dodatno zaračuna storitev na terenu izbrane akreditirane osebe po njeni ponudbi za storitev na sami lokaciji.

Storitev A-testa merilne naprave v merilnem laboratoriju, ki obsega kontrolno merjenje točnosti števca električne energije in pripravo poročila, na zahtevo uporabnika se obračuna po dejanskih količinah in stroških.

 

Ste že priklopljeni v portal Moja mreža?

Redno obveščanje o izklopih, dostop do podatkov in naročanje storitev. Brezplačno, enostavno in na enem mestu.

VSTOP V MOJO MREŽO