• Baza znanja

Pogosta vprašanja uporabnikov

Zmanjšanje obračunske moči z zmanjšanjem glavnih varovalk 1 x 35 A na 1 x 20 A, gospodinjski odjem?

Kategorija: Prilagoditev zaračunavanja dobave elektrike dejanskemu načinu rabe

Storitev zmanjšanja nazivne vrednosti glavne varovalke na merilnem mestu predstavlja za uporabnika strošek v višini 33,54 EUR (DDV vključen).

Nazivna vrednost varovalk 1 x 35 A – pripadajoča obračunska moč 7 kW

Nazivna vrednost varovalk 1 x 20 A – pripadajoča obračunska moč 3 kW

Razlika obračunske moči: 4 kW

Mesečni strošek za 1 kW  obsega:

Cena za obračunsko moč v višini  0,77490 EUR/kW

Prispevki po EZ-1 v višini                 0,73896 EUR/kW

Skupno                                          1,51386 EUR/kW

Za navedeni primer je znižanje stroška 4 x 1,51386 EUR/kW, to je 6,05 EUR.

DDV v zgornjih zneski ni vključen.

Tabela nazivnih vrednosti varovalk in pripadajoča obračunska moč za gospodinjski odjem:

Nazivna vrednost varovalke Enofazni priključek Trifazni priključek
(A) Obračunska moč (kW) Obračunska moč (kW)
16 3 7
20 3 7
25 6 10
32 7 22
35 7 24
40 - 28
50 - 35
63 - 43

Naknadno zvišanje obračunske moči na prvotno vrednost ne zahteva novega soglasja za priključitev.

Pred zmanjšanjem obračunske moči na vašem merilnem mestu predlagamo, da se posvetujete s strokovnjakom elektro stroke.

 

Ste že priklopljeni v portal Moja mreža?

Redno obveščanje o izklopih, dostop do podatkov in naročanje storitev. Brezplačno, enostavno in na enem mestu.

VSTOP V MOJO MREŽO