• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/033
Naziv Pridobitev pogodb o ustanovitvi služnosti v javno korist za daljnovod 2x110 kV RTP Grosuplje-RTP Trebnje
Vrsta Storitve
Enotni besednjak _71323100-9 Storitve projektiranja elektroenergetskih sistemov.
Datum objave 03.06.2019 09:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
10.06.2019 08:00
Rok za sprejemanje
ponudb
17.06.2019 09:30
Status
Kratek opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Pridobitev pogodb o ustanovitvi služnosti v javno korist za daljnovod 2x110 kV RTP Grosuplje –RTP Trebnje (odsek RTP Grosuplje – RTP Ivančna Gorica)«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis
Dodatne informacije Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
JN2019_033_RD_1_del.pdf
JN2019_033_RD_2_del.pdf
Popravek_14_15_člen.pdf

Izbran ponudnik