• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/032
Naziv Gradnja skladiščnega objekta z delavnicami v Ivančni Gorici
Vrsta Gradnje
Enotni besednjak _45000000-7 Gradbena dela.
Datum objave 14.06.2019 14:10
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
21.06.2019 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
02.07.2019 09:30
Status
Kratek opis

Gradnja skladiščnega objekta z delavnicami v Ivančni Gorici

Glavni opis


Predmet javnega naročila je »Gradnja skladiščnega objekta z delavnicami v Ivančni Gorici«, skladno s Tehničnim opisom iz 3. poglavja te dokumentacije in popisom del (Priloge št. 2b) v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dodatne informacije Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
Projektantski popis GRADBENIH DEL Ivančna Gorica Rev7.xls
JN2019_032.pdf
JN2019_032_1.pdf
JN2019_032_2.pdf
Potrdilo o referencah_priloga št 10_pop.docx
Projektantski popis GRADBENIH DEL Ivančna Gorica Rev7_pop.xls
Popravljena_Projektantski popis GRADBENIH DEL Ivančna Gorica Rev7_pravi 28062019.xls
Projektantski popis_01.07.2019.xls

Izbran ponudnik