• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019_040
Naziv Nakup vozil 2019_2
Vrsta Blago
Enotni besednjak _34100000-8 Motorna vozila.
Datum objave 20.06.2019 00:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
10.07.2019 10:00
Rok za sprejemanje
ponudb
22.07.2019 09:30
Status
Kratek opis Predmet javnega razpisa je »Nakup vozil 2019/2«, ki ga sestavlja deset razpisnih sklopov. Glavni opis
Dodatne informacije Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
Nakup vozil JN2019_040.pdf
Nakup vozil JN2019_040_1.pdf
Nakup vozil JN2019_040_2.pdf
Narocnik_ESPD.xml

Izbran ponudnik