• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/043
Naziv Dobava z montažo in obnovo RP 20 kV Kočevska Reka
Vrsta Blago
Enotni besednjak _
Datum objave 07.08.2019 08:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
14.08.2019 10:00
Rok za sprejemanje
ponudb
21.08.2019 09:00
Status
Kratek opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »dobavo z montažo in obnovo RP 20 kV Kočevska Reka«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti.

Glavni opis
Dodatne informacije Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
elektro projekt kočevska reka (2).pdf
JN2019_043_dobava_opreme_elektromontazna_in_gradbena_dela_RP Kočevska reka_dokumentacija.pdf
Povabilo.pdf
Popravek.pdf
Ponudbeni_predracun_celice.xlsx
Ponudbeni_predracun_gradbena dela.xlsx
Ponudbeni_predracun_lastna raba.xlsx
Ponudbeni_predracun_montaža.xlsx
Ponudbeni_predracun_projekta dokumentacija.xlsx
Ponudbeni_predracun_zaščita in vodenje.xlsx

Izbran ponudnik