• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/042
Naziv Dobava energetskih transformatorjev za 110/20 kV RTP Ivančna Gorica
Vrsta Blago
Enotni besednjak _31170000
Datum objave 07.08.2019 16:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
21.08.2019 10:00
Rok za sprejemanje
ponudb
05.09.2019 09:00
Status
Kratek opis

Predmet javnega naročila je dobava energetskih transformatorjev za 110/20 kV RTP Ivančna Gorica, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju izvedel odprti postopek  za »dobavo energetskih transformatorjev za 110/20 kV RTP Ivančna Gorica«.

Predmet ponudbe je :
- dobava energetskih transformatorjev 110/21/10,5 kV, YNyn6 (d5), 31,5 MVA
- dobava energetskega transformatorja 110/21/10,5-10,5 kV, YNyn6 (d5), 31,5 MVA
- priprava za transport in montaža na temelj na objektu RTP Ivančna Gorica,
- transport na objekt RTP Ivančna Gorica,
- dela, ki jih je potrebno izvesti pred pričetkom poizkusnega obratovanja,
vse skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji in ponudbenim predračunom.

Dodatne informacije

Oznaka naročila, ki je objavljeno na Portalu JN je JN005646/2019-E01, z dne 7.8.2019

Oznaka naročila, ki je objavljeno v dopolnilu k Uradnemu listu EU je 2019/S 152-375651, z dne 8.8.2019.

Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
JN2019_042_dobava_transformatorjev_RTP _Ivancna_Gorica_1_del.pdf
JN2019_042_dobava_transformatorjev_RTP _Ivancna_Gorica_2_del.pdf
TRP_315MVA_prevezljiv_RTP_Ivancna_Gorica.docx
TRP_315MVA_RTP_Ivancna_Gorica.docx
ESPD_obrazec_JN2019_042.xml

Izbran ponudnik