• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/045
Naziv Vzdrževanje in servisiranje službenih vozil izven garancije na DE Kočevje za 3 leta
Vrsta Storitve
Enotni besednjak _50100000-6 Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo.
Datum objave 09.09.2019 09:30
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
17.09.2019 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
26.09.2019 09:30
Status
Kratek opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Vzdrževanje in servisiranje službenih vozil izven garancije na DE Kočevje za 3 leta« skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Predmet javnega razpisa je »Vzdrževanje in servisiranje službenih vozil izven garancije na DE Kočevje za 3 leta«, po specifikacijah iz 3. Poglavja - Tehnični razpisnih pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Storitev obsega:

  • -redne storitve servisiranja vozil,

  • -izredne storitve, mehanična popravila, vzdrževanje zavornih sistemov, avtooptika, vzdrževanje izpušnih sistemov, avtoelektrika in diagnostika vozil, vulkanizerska dela, popravilo klimatskih sistemov, kleparska in ličarska dela ter vsa druga potrebna dela za ohranjanje funkcionalnosti vozil,

  • -storitve se izvajajo po normativih proizvajalcev vozil.

 

Dodatne informacije

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sme ponudnik zahtevati le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

 

Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno 17. septembra 2019 do 09.00. ure.

Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
D_JN2019_045_vzdrževanje_servisiranje_vozil_Kočevje_3leta_1.pdf
D_JN2019_045_vzdrževanje_servisiranje_vozil_Kočevje_3leta_2.pdf
D_JN2019_045_vzdrževanje_servisiranje_vozil_Kočevje_3leta_3.pdf
D_JN2019_045_vzdrževanje_servisiranje_vozil_Kočevje_3leta_popravek1.pdf
D_JN2019_045_vzdrževanje_servisiranje_vozil_Kočevje_3leta_popravek2.pdf
D_JN2019_045_vzdrževanje_servisiranje_vozil_Kočevje_3leta_popravek3.pdf

Izbran ponudnik