• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/046
Naziv Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Elektra Ljubljana, d.d. (2-letno obdobje)
Vrsta Storitve
Enotni besednjak _90910000
Datum objave 13.09.2019 13:57
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
19.09.2019 11:00
Rok za sprejemanje
ponudb
27.09.2019 09:00
Status
Kratek opis

Predmet javnega razpisa so okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Elektra Ljubljana, d.d. (2-letno obdobje), po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov Elektra Ljubljana, d.d. (2-letno obdobje)«, po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Javni razpis sestavlja 5 (pet) razpisnih sklopov:
• sklop št. 1: uprava,
skupno 6.132,54 m2,

• sklop št. 2: DE Novo mesto
skupno 2.636,37 m2,

• sklop št. 3: DE Trbovlje
skupno 2.387,38 m2,

• sklop št. 4: DE Ljubljana okolica
skupno 3.391,72 m2,

• sklop št. 5: DE Kočevje
skupno 1.279,05m2.
Lokacije in pogostost čiščenja je razvidna iz tehničnih razpisnih pogojev (Priloga št. 17, 17a, 17b in 17c).
Ogled poslovnih prostorov je možen, in sicer po predhodni pisni najavi na e-naslov: matjaz.bozjak@elektro-ljubljana.si .
Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, upoštevajoč merili: skupna ponudbena vrednost (98 % delež) in certifikat/potrdilo s področja družbene odgovornosti (2 % delež).
  

Dodatne informacije Popravki in dopolnitve

Naročnik je dne 19.9.2019 objavil popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki se nanaša na zahtevani referenčni pogoj. 

Ta se po novem glasi:

● izpolnjeno, žigosano in podpisano dokazilo-referenčno potrdilo ponudnika o izvajanju storitev čiščenja poslovnih prostorov; ponudnik mora predložiti 3 referenčna potrdila s področja razpisane dejavnosti, iz katerih mora biti razvidno, da je v zadnjih 3 (treh) letih pred datumom objave javnega naročila izvajal dnevno čiščenje poslovnih prostorov v obsegu površine sklopa, za katerega podaja ponudbo, in sicer neprekinjeno v obdobju najmanj 1 leta. (Priloga št. 15). Kot dokazilo služi referenčno potrdilo, ki mora vsebinsko ustrezati vzorcu iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Priloga št. 15). Upoštevana bodo samo referenčna potrdila, ki bodo s strani naročnikov storitev čiščenja (in dobav higienskih papirnatih izdelkov) potrjene kot zadovoljivo.

Oznaka popravka: JN006396/2019-K01, z dne 19.9.20119.

Razpisna dokumentacija
JN2019_034_ciscenje_lokacije_pogostost_Priloga_st_17a.xlsx
JN2019_034_kvadratura_stekel_objekti_Priloga_st_17b.xlsx
JN2019_034_stevilo_zaposlenih_lokacije_Priloga_st_17c.xlsx
JN2019_034_okolju_prijazne_storitve_ciscenja_poslovnih_prostorov_2_letno_obdobje_1_del.pdf
JN2019_034_okolju_prijazne_storitve_ciscenja_poslovnih_prostorov_2_letno_obdobje_2_del.pdf
JN2019_034_okolju_prijazne_storitve_ciscenja_poslovnih_prostorov_2_letno_obdobje_modifikacija_reference.pdf

Izbran ponudnik