• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/048
Naziv Dobava, nadgradnja in posodobitev obstoječih HPE OEM VMware licenc
Vrsta Blago
Enotni besednjak _48218000-9 Programski paket za upravljanje licenc.
Datum objave 19.09.2019 08:30
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
25.09.2019 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
04.10.2019 09:30
Status
Kratek opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Dobava, nadgradnja in posodobitev obstoječih HPE OEM VMware licenc«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Predmet javnega razpisa je »dobava, nadgradnja in posodobitev obstoječih HPE OEM VMware licenc«, po specifikacijah iz 3. Poglavja - Tehnični razpisnih pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dodatne informacije

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sme ponudnik zahtevati le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno 25. septembra 2019 do 09.00. ure.

Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
D_JN2019_048_dobava_nadgradnja_posodobitev_licenc_3_leta_1.pdf
D_JN2019_048_dobava_nadgradnja_posodobitev_licenc_3_leta_2.pdf
D_JN2019_048_dobava_nadgradnja_posodobitev_licenc_3_leta_3.pdf
Sprememba_dokumentacije.pdf
Tuji ponudniki.pdf

Izbran ponudnik