• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2019/052
Naziv Dobava pisarniškega materiala (3-letno obdobje)
Vrsta Blago
Enotni besednjak _30192000
Datum objave 11.11.2019 00:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
22.11.2019 08:30
Rok za sprejemanje
ponudb
03.12.2019 09:00
Status
Kratek opis

Predmet javnega razpisa je sukcesivna dobava pisarniškega materiala (3-letno obdobje), po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. bo v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015) izvedel postopek naročila male vrednosti.

Javni razpis sestavljajo 3 (trije) razpisni sklopi:
• sklop št. 1: Tonerji in kartuše za pisarniške naprave,
• sklop št. 2: Potrošni pisarniški material,
• sklop št. 3: Pisarniški papir A4 in A3.
 vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »dobava pisarniškega materiala (3-letno obdobje)«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek naročila male vrednosti, katerega predmet je dobava pisarniškega materiala (3-letno obdobje).
Javni razpis sestavljajo 3 (trije) razpisni sklopi:
• sklop št. 1: Tonerji in kartuše za pisarniške naprave,
• sklop št. 2: Potrošni pisarniški material,
• sklop št. 3: Pisarniški papir A4 in A3.

Ocenjene količine in vrste blaga so razvidne iz »ponudbenih predračunov« (Priloga št. 2b - sklop št. 1, Priloga št. 2b - sklop št. 2 in Priloga št. 2b - sklop št. 3) in so ocenjene na podlagi porabe v preteklih letih. Naročnik pri tem ni vezan na ocenjene količine, ampak bo naročanje odvisno od dejanskih potreb naročnika.

Dodatne informacije Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
JN2019_052_dobava_pisarniskea_materiala_3-letno_obdobje_1_del.pdf
JN2019_052_dobava_pisarniskea_materiala_3-letno_obdobje_2_del.pdf
SLIKOVNI_KATALOG_EKONOMAT.docx
JN2019_052_ponudbeni_predracun_sklop_2_pisarniski_material.xlsx
JN2019_052_ponudbeni_predracun_sklop_1_tonerji_in_kartuse.xlsx
JN2019_052_ponudbeni_predracun_sklop_3_papir_A4_A3.docx
JN2019_052_ponudbeni_predracun_sklop_3_papir_A4_A3_modifikacija.docx
JN2019_052_ponudbeni_predracun_sklop_2_pisarniski_material_modifikacija.xlsx
JN2019_052_dobava_pisarniskega_materiala_3-letno_obdobje_modificirane_strani_dok.pdf
JN2019_052_dobava_pisarniskega_materiala_3_leta_RFS_PRAVNA_modifikacija.doc
JN2019_052_dobava_pisarniskega_materiala_3-letno_obdobje_modificirana_stran_dok_1.pdf

Izbran ponudnik