• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2020/005
Naziv Dobava avtomateriala (3-letno obdobje)
Vrsta Blago
Enotni besednjak _34300000
Datum objave 26.02.2020 08:34
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
06.03.2020 10:00
Rok za sprejemanje
ponudb
13.03.2020 09:00
Status
Kratek opis

Predmet javnega naročila je dobava avtomateriala za obdobje 3 (treh) let:
• sklop št. 1: DE Elektro Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale,
• sklop št. 2: DE Elektro Trbovlje, Savinjska cesta 42, 1420 Trbovlje

Glavni opis

Naročnik bo v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju izvedel postopek naročila male vrednosti za dobavo avtomateriala za obdobje 3 (treh) let. Javni razpis sestavljata 2 (dva) razpisna sklopa, in sicer gre za dobavo avtomateriala za potrebe avtomehaničnih delavnic na področjih:
• sklop št. 1: DE Elektro Ljubljana okolica, Podrečje 48, 1230 Domžale,
• sklop št. 2: DE Elektro Trbovlje, Savinjska cesta 42, 1420 Trbovlje.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezni razpisni sklop ali za oba sklopa skupaj. Naročnik bo oddal naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo meril (navedena so v tč. 1.19 Merila pri ocenjevanju in vrednotenju ponudb te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) v povezavi s predmetom naročila.

Količine avtomateriala so razvidne iz »ponudbenega predračuna« (Priloga št. 2b-sklop št. 1 in Priloga št. 2b-sklop št. 2) in so ocenjene na podlagi porabe v preteklih letih, naročnik pa bo avtomaterial naročal glede na svoje dejanske potrebe in ni zavezan k točno določenim količinam nabav.

Naročnik bo za posamezni razpisni sklop sklenil okvirni sporazum z enim samim ponudnikom.

Ocenjena vrednost naročila je 170.000,00 EUR, od tega sklop št. 1: 135.000, 00 EUR in sklop št. 2: 35.000,00 EUR.
 

Dodatne informacije

Oznaka naročila je JN001182/2020-W01, z dne 26.2.2020.

Popravki in dopolnitve

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. je na spletni strani https://www.elektro-ljubljana.si/ objavil modificiran ponudbeni predračun za razpisni sklop št 2: DE Elektro Trbovlje, kjer je pod zap. št. 47-PREDNJE ZAVORNE PLOŠČICE GAR., pomotoma izpadel zapis razpisanih količin. Količina pod zap. št. 47 je: 2.
Za lažji izračun so v predračunu za oba razpisna sklopa dodane tudi formule.
Pri pripravi ponudbene dokumentacije je potrebno upoštevati modificirani ponudbeni predračun!

 

Razpisna dokumentacija
JN2020_005_dobava_avtomateriala_3-letno obdobje_1_del.pdf
JN2020_005_dobava_avtomateriala_3-letno obdobje_2_del.pdf
Ponudbeni_predracun_sklop_1_2..xls
Ponudbeni_predracun_sklop_1_2_modifikacija.xls

Izbran ponudnik