• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2020/006
Naziv Izgradnja skladišč in delavnic Ivančna Gorica 2. faza
Vrsta Gradnje
Enotni besednjak _45000000-7 Gradbena dela.
Datum objave 04.03.2020 14:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
25.03.2020 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
07.04.2020 09:00
Status
Kratek opis

Predmet javnega naročuila je "izgradnja skladišč in delavnic Ivančna Gorica 2. faza".

Glavni opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Izgradnja skladišč in delavnic Ivančna Gorica 2. faza«, skladno z zahtevami iz projektne dokumentacije PZI 10/19. Objekt se gradi skladno z gradbenim dovoljenjem št. 351-490/2017-10.

Dodatne informacije Popravki in dopolnitve

Novi rok za oddajo ponudb je 7.4.2020.

Modificirane strani, ki se nanašajo na spremenjeni datum oddaje/odpiranje ponudb ter rok za postavljanje ev. pojasnil so objavljene v rubriki "Razpisna dokumentacija".

Modificirana stran, ki se nanaša na rekapitulacijo in popis obrtniških del je objavljena v rubriki "Razpisna dokumentacija"

 

Razpisna dokumentacija
KopijaPopis OBRTNIŠKIH DEL-Skladiščni objekt Iv. gorica (2).xls
2.del_Izgradnja skladišč in delavnic Ivančna Gorica 2.pdf
Gradbeno dovoljenje.pdf
RD 1.del_povabilo.pdf
1 Situacija.pdf
2 Tloris temeljev.pdf
3 Tloris temeljev - nadstrešek.pdf
4 Tloris pritličja.pdf
5 Tloris pritličja - nadstrešek.pdf
6 Tloris nadstropja.pdf
7 Tloris strehe - nadstrešek.pdf
8 Tloris strehe.pdf
9 Prerez 1-1.pdf
10 Prerez 2-2.pdf
11 Prerez 3-3.pdf
12 Prerez 4-4.pdf
13 Prerez 5-5.pdf
14 Fasade.pdf
Ivančna Gorica - sheme oken in vrat 21 01 2020.pdf
izgradnja_skladisc_modifikacija_podaljsanje.pdf
JN_006_modifikacija_rekapitulacija_popis obrtniških del.pdf

Izbran ponudnik