• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2020/011
Naziv Nakup dveh osebnih vozil
Vrsta Blago
Enotni besednjak _34100000-8 Motorna vozila.
Datum objave 10.03.2020 13:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
17.03.2020 09:30
Rok za sprejemanje
ponudb
24.03.2020 10:00
Status
Kratek opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Nakup dveh osebnih vozil«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis
Dodatne informacije Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
JN2020_011_Nakup dveh osebnih vozil.pdf
JN2020_011_1_Nakup dveh osebnih vozil.pdf
JN2020_011_2_Nakup dveh osebnih vozil.pdf

Izbran ponudnik