• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2020/007
Naziv Dobava števcev električne energije za industrijski namen (2-letno obdobje)
Vrsta Blago
Enotni besednjak _38550000-5 Števci.
Datum objave 10.03.2020 12:37
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
16.03.2020 10:00
Rok za sprejemanje
ponudb
27.03.2020 09:00
Status
Kratek opis

Predmet javnega razpisa je dobava števcev električne energije za industrijski namen (2-letno obdobje).

Glavni opis

Naročnik bo v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju izvedel postopek naročila male vrednosti za »dobavo števcev električne energije za industrijski namen (2-letno obdobje)«; specifikacije in natančen opis zahtevanih števcev je razviden iz poglavja št. 3-Tehnični razpisni pogoji priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dodatne informacije

Oznaka naročila je JN001557/2020-W01, z dne 10.3.2020.

Popravki in dopolnitve

Naročnik spreminja rok za oddajo ponudb, in sicer je novi rok za oddajo ponudb 27.3.2020, ob 9.00 uri.

Naročnik bo presojal finančno zavarovanje in ekonomsko sposobnost ponudnika glede na prvotni datum oddaje ponudb, to je 23.3.2020.

Modificirane strani dokumentacije sta dosegljivi v rubriki "Razpisna dokumentacija".

Naročnik je objavil vse strani 1. poglavja dokumentacije, spremembe so rdeče obarvane, in se nanašajo na spremenjeni datum oddaje in odpiranja ponudb ter izvedbo pogajanj.

 

 

Razpisna dokumentacija
JN2020_007_dobava_stevcev_elektricne_energije_industrijski_namen_2_leti_1_del.pdf
JN2020_007_dobava_stevcev_elektricne_energije_industrijski_namen_2_leti_2_del.pdf
Tehnicni_razpisni_pogoji_industrijski_stevci_ZV.docx
JN2020_007_dobava_stevcev_elektricne_energije_industrijski_namen_2_leti_modifikacija.pdf

Izbran ponudnik