• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2020/010
Naziv Dobava in montaža opreme za RTP 110/20 kV Mengeš
Vrsta Blago
Enotni besednjak _31200000
Datum objave 12.03.2020 16:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
02.04.2020 10:00
Rok za sprejemanje
ponudb
17.04.2020 09:00
Status
Kratek opis

Predmet ponudbe je dobava in montaža opreme za 110/20 kV RTP Mengeš, vse skladno z opisom in specifikacijami iz poglavja št. 4: Tehnični razpisni pogoji.

Glavni opis

Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju  izvedel odprti postopek za javno naročilo, katerega predmet je dobava in montaža opreme za 110/20 kV RTP Mengeš (110 kV oprema, sekundarna oprema, elektromontažna dela, ......), vse skladno z opisom in specifikacijami iz poglavja št. 4: Tehnični razpisni pogoji.

Dodatne informacije

Oznaka naročila je JN001678/2020-E01, z dne 12.3.2020

 

Popravki in dopolnitve

Naročnik je podaljšal rok za oddajo in odpiranje ponudb. Novi rok je 17.4.2020.

V rubriki "Razpisna dokumentacija" so objavljeni:

-  modificirani tehnični razpisni pogoji (2.4.2020, ob 14.40 uri),

- modificirani stani dokumentacije, ki se nanašata na novi datum odpiranja ponudb in določilo pogodbe (rdeče obarvano) (7.4.2020, ob 9.30 uri).

 

Razpisna dokumentacija
JN2020_010_dobava_in_montaza_opreme_RTP_Menges_1_del.pdf
JN2020_010_dobava_in_montaza_opreme_RTP_Menges_2_del.pdf
RAZPISNI TEHNIČNI POGOJI ZA DOBAVO IN MONTAŽO OPREME ZA DVE 110 kV POLJI RTP MENGEŠ.pdf
ESPD_obrazec_JN2020_010_dobava_montaza_Menges.xml
Specifikacija_predracun_RTP MENGES.xlsx
RAZPISNI TEHNIČNI POGOJI ZA DOBAVO IN MONTAŽO OPREME ZA DVE 110 kV POLJI RTP MENGEŠ_popravek_2.4.pdf
JN2020_010_dobava_in_montaza_opreme_RTP_Menges_modifikacija_odpiranje_ponudb_pogodba_del.pdf

Izbran ponudnik