• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2020/004
Naziv Prenova distribucijskega centra vodenja Elektra Ljubljana d.d.
Vrsta Gradnje
Enotni besednjak _
Datum objave 13.03.2020 07:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
06.04.2020 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
28.04.2020 09:00
Status
Kratek opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Prenova distribucijskega centra vodenja Elektra Ljubljana d.d.«, skladno z zahtevami iz projektne dokumentacije PZI 10/19.

Glavni opis

Predmet javnega naročila je »Prenova distribucijskega centra vodenja Elektra Ljubljana d.d.«, skladno s Tehničnim opisom iz 3. poglavja te dokumentacije in rekapitulacijo s popisom del (Priloge št. 2b) v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dodatne informacije

Razpisna dokumentacija trenutno zaradi izvedbe pogajanj, kot je bilo določeno z določilom tč. 1.17.1 v razpisni dokumentaciji, ima namen, da ponudniki lahko lažje dostopajo do obsežnih prilog.

Popravki in dopolnitve

Novi rok za oddajo ponudb je 15.4.2020.

Modificirane strani, ki se nanašajo na spremenjeni datum oddaje/odpiranje ponudb ter rok za postavljanje ev. pojasnil so objavljene v rubriki "Razpisna dokumentacija".

Razpisna dokumentacija
DCV center PZI marec 2020.pdf
DCV ELEKTRO LJUBLJANA PZI ELEKTRO.pdf
PRILOGA 1 k popisu marec 2020.pdf
PRILOGA 2 k popisu marec 2020.pdf
DCV LJUBLJANA POPISI ELEKTRO (2).xlsx
Povabilo.pdf
Splošni_Tehnični del_Prenova DCV za spajanje.pdf
JN2020_Prenova DCV_modifikacija_1_stran.pdf
JN_004_modifikacija_podaljšanje.pdf
Distibucijski center Elektro GOI OPREMA za razpis marec 2020.xls
Modifikacija_004.pdf
modifikacija_izvedba.pdf
JN_004_Pogajanja.pdf
Distibucijski center Elektro GOI OPREMA za razpis marec 2020 _Pogajanja.xls
DCV LJUBLJANA POPISI ELEKTRO(2)_Pogajanja.xlsx

Izbran ponudnik