• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2020/018
Naziv Dobava in montaža multimedijske opreme (KVM) za DCV
Vrsta Blago
Enotni besednjak _32322000-6 Multimedijska oprema.
Datum objave 29.04.2020 09:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
13.05.2020 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
21.05.2020 09:30
Status
Kratek opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Dobavo in montažo multimedijske opreme (KVM) za DCV«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

V tehničnem opisu je obdelana multimedijska tehnološka oprema (v nadaljevanju KVM ali IP KVM) za potrebe Dispečerskega centra vodenja (v nadaljevanju DCV), v prenovljenem Dispečerskem centru vodenja v Ljubljani (v nadaljevanju DCV Ljubljana), naročnika Elektro Ljubljana d.d.

Dodatne informacije Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
D_JN2020_018_Multimedijska oprema KVM za DCV_1.pdf
D_JN2020_018_Multimedijska oprema KVM za DCV_2.pdf
D_JN2020_018_Multimedijska oprema KVM za DCV_3.pdf
D_JN2020_018_Multimedijska oprema KVM za DCV_4.pdf

Izbran ponudnik