• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2020/022
Naziv Dobava sekundarne opreme za 10 kV RP Privoz in RP BTC
Vrsta Blago
Enotni besednjak _31200000-8 Aparati za distribucijo in krmiljenje elektrike.
Datum objave 14.05.2020 16:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
04.06.2020 10:00
Rok za sprejemanje
ponudb
15.06.2020 09:00
Status
Kratek opis

Predmet javnega razpisa je dobava sekundarne opreme za 10 kV RP Privoz in RP BTC, po specifikacijah iz Ponudbenega predračuna in Tehničnih razpisnih pogojev priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju izvedel javno naročilo za  dobavo sekundarne opreme za 10 kV RP Privoz in RP BTC.

Obseg dobave in storitev sekundarne opreme:

- Izdelava tovarniške projektne dokumentacije z vsemi žičnimi in kabelskimi povezavami v sklopu dobave, PZI in PID.

- Dobava in vgradnja novega sistema daljinskega vodenja RP 10 kV Privoz in RP 10 kV BTC.

- Dobava in vgradnja elementov sistema zaščite, lokalne avtomatike in daljinskega vodenja v krmilnih omaricah SN celic v 10 kV stikališču.

- Dobava opreme distančne zaščite v RTP 110/10 kV Žale.

- Komplet programske opreme za parametriranje sistema vodenja, zaščite in meritev (vključno s kabli za priključitev naprav).

- Dobava in vgradnja napajalnih, signalno-krmilnih, optičnih in komunikacijskih kablov v sklopu dobavljene opreme.

- Demontaža opreme.

- Izvedba vseh elektromontažnih del v sklopu dobavljene opreme.

- Izvedba parametriranja sistema vodenja, zaščite in meritev.

- Izvedba preizkusov (FAT, SAT) in spuščanje v pogon.

- Izvedba šolanje osebja.

- Zavarovanje in transport opreme na objekt,

- Zagotovite druge opreme in storitev, ki niso navedene, so pa potrebne, da se vzpostavi delovanje celotnega sistema vodenja, zaščite in meritev.

 

Dodatne informacije

Oznaka naročila, ki je objavljeno na Portalu JN:

-  JN002998/2020-E01.

 

Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
JN2020_022_dobava_sekundarne_opreme_10_kV_RP_Privoz_RP_BTC__1_del.pdf
JN2020_022_dobava_sekundarne_opreme_10_kV_RP_Privoz_RP_BTC__2_del.pdf
NEDO_RP_ Privoz_in_RP_BTC_vodenje_in_zascita.docx
ESPD_obrazec_JN2020_dobava_sekundarne_opreme_RP_Privoz_RP_BTC.xml
TS 127;496-497; III 2012 - Tehnična smernica - RTP Zaščita in vodenje.pdf
TS 127;496-497; III 2012 - Tehnična smernica dodatek A - RTP Zaščita in vodenje.pdf

Vpišite vaš e-poštni naslov in prejemali boste obvestila o spremembah v zvezi s tem naročilom: