• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2020/023
Naziv Vzdrževanje informacijske opreme (3-letno vzdrževanje)
Vrsta Storitve
Enotni besednjak _50312600-1 Vzdrževanje in popravilo opreme za informacijsko tehnologijo.
Datum objave 18.05.2020 08:30
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
25.05.2020 09:00
Rok za sprejemanje
ponudb
02.06.2020 09:30
Status
Kratek opis

Naročnik Elektro Ljubljana d.d. vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe za »Vzdrževanje informacijske opreme (3-letno obdobje)«, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Glavni opis

Predmet javnega razpisa je »Vzdrževanje informacijske opreme (3-letno obdobje)«, po specifikacijah iz 3. Poglavja - Tehnični razpisnih pogoji te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dodatne informacije Popravki in dopolnitve
Razpisna dokumentacija
D_JN2020__023_vzdrževanje_infor_opreme_3 _leta__ZV_1.pdf
D_JN2020__023_vzdrževanje_infor_opreme_3 _leta__ZV_2.pdf
D_JN2020__023_vzdrževanje_infor_opreme_3 _leta__ZV_3.pdf

Izbran ponudnik