• O podjetju
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Arhiv projektov

e-BADGE

Izravnavanje odjema in proizvodnje električne energije na lokalni in evropski ravni

2013–2015
e-BADGE

Cilj projekta je bil razvoj in demonstracija sistema, ki ne le lokalno, temveč tudi na širši evropski ravni omogoča izravnavanje odjema in proizvodnje električne energije. Izravnavanje je potekalo z vodenjem in upravljanjem odjema bremen in proizvodnih virov. Izhodišča projekta so temeljila na smernicah Evropske agencije za energijo (ACER) iz leta 2011, ki obravnavajo možnosti vzpostavitve čezmejnega izravnalnega trga. Vzpostavljen izravnalni trg vključuje tržne produkte in tudi sistemske storitve z namenom, da se z vodenjem in nadzorom odjema in proizvodnje oblikujejo tržni produkti električne energije.

Projekt e-BADGE je kot orodje za upravljanje prilagodljive moči/energije uporabil virtualno elektrarno. Ta omogoča združevanje razpoložljivih kapacitet virov in bremen. Bremena in viri, združeni v vetrno elektrarno, navzven delujejo kot ena tržna entiteta, ki ponuja moč in energijo. Z močjo bremen in virov upravlja samodejno, optimalno glede na potrebe in razmere na trgu ter z upoštevanjem razpoložljivih kapacitet bremen/virov, ki se spreminjajo v posameznih časovnih intervalih. V projektu smo simulirali integracijo izravnalnega trga za Slovenijo, Italijo in Avstrijo.