• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

VSE OBJAVE

Zelo uspešno poslovanje skupine Elektro Ljubljana v letu 2015

petek, 05. februar 2016
Zelo uspešno poslovanje skupine Elektro Ljubljana v letu 2015

Družba Elektro Ljubljana d.d., ki letos praznuje 120 let, je predstavila rezultate poslovanja v preteklem letu. V letu 2015 je poslovanje celotne skupine Elektro Ljubljana preseglo pričakovanja, saj je leto zaključila z okoli 15 milijoni EUR čistega dobička. Investicije v posodobitev in obnovo omrežja so znašale 27,6 milijonov EUR. Skupina je bila aktivna tudi na področju investicij v e-mobilnost, ki jih namerava v letošnjem letu občutno okrepiti.

Andrej Ribič, predsednik uprave družbe Elektro Ljubljana je uvodoma dejal: »Poslovanje družbe Elektro Ljubljana v letu 2015 lahko ocenimo kot zelo uspešno. Po nerevidiranih rezultatih poslovanja je družba Elektro Ljubljana leto 2015 zaključila s preko 12,5 milijoni EUR čistega dobička in skupina Elektro Ljubljana z okoli 15 milijoni EUR čistega dobička.«  

Ob približno 2 % višjih čistih prihodkih iz poslovanja, izkazani so bili v višini 88,5 milijonov EUR, je možno oceniti, da bo družba v letu 2015 ustvarila 12,7 milijonov EUR čistega nerevidiranega dobička, kar za 9 % presega ustvarjeni dobiček preteklega leta in za kar 48% pričakovanega. Tudi v letu 2015 so v družbi Elektro Ljubljana intenzivno izvajali strategijo finančne in stroškovne razbremenitve družbe in uspeli neto dolg družbe znižati za 6 %.  Bruto denarni tok družbe je presegel 42 milijonov EUR, kar je ob že omenjeni finančni razbremenitvi družbe močno izboljšalo kreditni potencial družbe, ki se je močno približal faktorju 2, če ga merimo v razmerju dolg / EBITDA. EBITDA marža družbe v letu 2015 je presegla 41 %, medtem ko je EBIT marža narasla s 15 % na 16,6 %. Poslovni izid je bil tako izkazan v višini 17,1 mio EUR, kar za 6 % presega ustvarjenega v preteklem letu oz. za 38% presega načrtovan poslovni izid. Kljub pospešeni finančni razbremenitvi družbe so bila tudi v letu 2015 dosežene načrtovane investicije v posodobitev in obnovo omrežja, realizirane so bile v višini 27,6 milijonov EUR, ki v strukturi prihodkov znašajo 31,1%.  

Mag. Marjan Ravnikar, izvršni direktor OE Računovodsko-finančne storitve je kot pozitivno ocenil tudi poslovanje skupine, saj so vse družbe skupine Elektra Ljubljana poslovale pozitivno. Ocene kažejo, da bo skupina dosegla okoli 15 milijonov EUR čistega nerevidiranega dobička družbe, kar pomeni, glede na težave, s katerimi se je družba soočila zaradi izgube hčerinske družbe Elektro energija v letu prej, za kar 300 % boljši izid skupine Elektro Ljubljana v letu 2015.  

Matjaž Osvald, izvršni direktor OE Obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja je kot najpomembnejšo investicijo izpostavil zaključek izgradnje RTP 110/20 kV Mengeš v katero sta vključena obrat Leka v Mengšu in Papirnica Količevo, ter skupni nakup 18 montažnih havarijskih stebrov, s katerimi so z ostalimi distribucijskimi podjetji dobro pripravljeni na morebitne naravne nesreče, saj lahko v kratkem času sanirajo do 10 kilometrov podrtih daljnovodov.

S planom investicij za leto 2016 v vrednosti 26 milijonov EUR bodo zaključili gradnjo 2x110 kV daljnovodov RTP Kleče – RTP Litostroj in RTP Potoška vas – Trbovlje. Najpomembnejši objekt pa bo izgradnja 2x110 kV daljnovoda RTP Bršljin – RTP Gotna vas v dolžini dobrih 10 km, ki bo napajal tudi novo RTP 110/20 kV Ločna, ter ob žledolomu porušenega daljnovoda RTP Logatec – RTP Žiri.  

Skupina Elektro Ljubljana ima v letošnjem letu tudi veliko načrtov na področju e-mobilnosti. S povečanjem števila električnih avtomobilov se bo povečevala tudi potreba po večjem številu polnilnih mest - elektro črpalk, kot k tudi bolj organiziranemu pristopu k storitvam polnjenja. V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana je bilo v lanskem letu postavljenih pet dodatnih polnilnih postaj na javnih parkiriščih Parkiraj in se odpelji z javnim prevozom. »V prihodnjih mesecih bo po mestu zraslo še več polnilnih postaj, s katerimi želi MOL v letu Zelene prestolnice Evrope spodbuditi uporabo električnih vozil. Do nadaljnjega je storitev polnjenja na naših polnilnicah, ki jih napaja naša Zelena energija, brezplačna« je načrte predstavila Uršula Krisper, vodja službe za napredne storitve. Andrej Ribič je ob tem  poudaril, da »bi bilo predvsem potrebno vpliv razvoja e-mobilnosti pri načrtovanju razvoja distribucijskega omrežja upoštevati tudi v Energetskem konceptu Slovenije.«  

Poleg posodobitve portala elektro črpalke pripravljajo v družbi za uporabnike električnih polnilnic tudi novo aplikacijo za pametne telefone za registracijo in aktivacijo polnilnih postaj. Za tiste, ki bi želeli avtomobile polniti doma, skupaj s hčerinskima družbama Elektro Ljubljana OVE d.o.o. nudijo projektiranje in namestitev polnilnic za domačo rabo, z Elektro energijo d.o.o. pa ugodne pakete za dobavo električne energije.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij