• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

VSE OBJAVE

Družba Elektro Ljubljana ob izjemnem dobičku vlaga v razvoj

sreda, 14. junij 2017
Družba Elektro Ljubljana ob izjemnem dobičku vlaga v razvoj

Družba Elektro Ljubljana je predstavila rezultate poslovanja za preteklo leto. Za skupino Elektro Ljubljana je bilo to obdobje ne le eno najpomembnejših, ampak tudi najuspešnejših poslovnih let do zdaj. Družba Elektro Ljubljana je lani ustvarila 16,9 milijona EUR čistega revidiranega dobička, končal pa se je tudi postopek združevanja hčerinske družbe Elektro energija z družbo GEN-I. Naložbe v posodobitev in obnovo omrežja so znašale 32,2 milijona EUR. Družba je bila aktivna tudi na področju vlaganja v e-mobilnost, kar namerava letos še nadgraditi.

Mag. Andrej Ribič, predsednik uprave družbe Elektro Ljubljana, je povedal: »Poslovanje družbe Elektro Ljubljana v letu 2016 lahko ocenimo kot najuspešnejše do zdaj. Po rezultatih poslovanja je družba Elektro Ljubljana lani ustvarila 16,9 milijona EUR čistega revidiranega dobička. Po združitvi hčerinske družbe Elektro energija z družbo GEN-I pa je naša nekdanja hčerinska družba dobila strateškega partnerja, Elektro Ljubljana pa je postal pomemben lastnik GEN-I.«

Ob 9 % nižjih čistih prihodkih iz poslovanja, izkazani so bili v vrednosti 80,1 milijona EUR, je družba v letu 2016 ustvarila 16,9 milijona EUR čistega revidiranega dobička, kar za 39 % presega ustvarjeni dobiček preteklega leta in za 36 % pričakovanega. Družba je ustvarila 43,4 milijona EUR bruto denarnega toka, kar je za 6 % več kot v preteklem letu in 3 % več od načrtovanega. Ustvarjeni bruto denarni tok je zadoščal za nemoteno izvajanje naložb, ki smo jih lani izvedli v vrednosti 32,5 milijona EUR, prav tako pa tudi za poplačilo finančnih obveznosti dolgoročnih kreditov. Tako nam je uspelo kljub velikemu vlaganju družbe v letu 2016 v vrednosti 32,5 milijona EUR, kar je za 4,7 milijona EUR več kot v predhodnem letu, razbremeniti družbo za še dodatne 3 % dolgoročnega finančnega dolga, ki nam ga je prvič po letu 2009 uspelo spraviti pod 70 milijonov EUR. Marža EBITDA je bila tako izkazana v vrednosti 45,5 %, kar je za 3 odstotne točke več kot v predhodnem letu. Kreditna sposobnost družbe je zato ostala na razmeroma ugodnem razmerju 2,1, merjeno v razmerju neto finančni dolg/EBITDA. Prav tako je družba močno izboljšala tudi poslovni izid, izkazan je bil v vrednosti 17 milijonov EUR, marža EBIT je tako narasla že na slabih 18 %. Dobičkonosnost družbe pa je najvišja v zadnjih 20 letih.

Mag. Marjan Ravnikar, izvršni direktor OE Računovodske in finančne storitve, je izrazil zadovoljstvo ob izkazanih rezultatih, saj so se v letu 2016 izboljšali tudi vsi kazalniki poslovanja, večji so gospodarnost poslovanja, donos na sredstva v vrednosti 3,6 % in donos na kapital v vrednosti 5,9 %, prav tako tudi dodana vrednost na zaposlenega. Družba vse kazalnike nepretrgano izboljšuje že od leta 2010, kar kaže predvsem na ustrezno postavljeno finančno strategijo družbe.

V vseh družbah skupine Elektro Ljubljana smo nadaljevali tudi intenzivni investicijski cikel. Naložbe v posodobitev in obnovo omrežja v Elektru Ljubljana so znašale 32,2 milijona EUR. Lani smo tako uspešno končali nekaj večjih projektov, na primer razširitev 110 kV stikališča v RTP Polje in gradnjo 110 kV DV polja Cerknica, daljnovoda 2 x 110 kV Potoška vas–Trbovlje in 2 x 110 kV Kleče–Litostroj. Začeli smo graditi zahtevnejše objekte: 110 kV daljnovoda Bršljin–Gotna vas in obnovo 20 kV daljnovoda Logatec–Žiri. Končali smo tudi prenovo ločenih telekomunikacijskih omrežij in začeli uvajati poslovni informacijski sistem ter sistem za obvladovanje sredstev, uspešno pa smo uresničili tudi začrtane smernice uvajanja napredne merilne infrastrukture. Hčerinska družba Elektro Ljubljana OVE je v letu 2016 uspešno končala tudi največjo investicijo v 2,5 milijona KVh HE Zagradec in s tem povečala proizvodne zmogljivosti na HE za 14 %.

Ena pomembnejših strategij za prihodnost Elektra Ljubljana je razvoj e-mobilnosti. V sklopu zagotavljanja razvoja e-mobilnosti smo v družbi oblikovali družbeno odgovorno pobudo Gremo na elektriko, pod katero bomo te storitve razvijali in upravljali. Prenovili smo iskalnik polnilnic in vzpostavili prvo aplikacijo za uporabo električnih polnilnic v Sloveniji Gremo na elektriko, ki ga soustvarjajo uporabniki. Uršula Krisper, ki v družbi skrbi za razvoj e-mobilnosti, je dejala: »Pomembno je, da družba Elektro Ljubljana ostaja med vodilnimi ponudniki storitev polnjenja električnih vozil v Sloveniji, saj že od leta 2010 uresničuje svojo družbeno odgovorno vlogo z vzpostavljanjem in upravljanjem polnilne infrastrukture.« V ta del dejavnosti se je vključila tudi družba Elektro Ljubljana OVE. Družba je uspešno vzpostavila mrežo polnilnic za električna vozila za tržne namene s postavitvijo 16 polnilnic po naročilu.

V Stari mestni elektrarni že vrsto let pod isto streho Elektro Ljubljana izvaja svojo poslovno dejavnost, Zavod Bunker pa ustvarja umetniške vsebine. Ob 120. obletnici elektrifikacije Ljubljane smo se v družbi odločili ta prostor še bolj odpreti in mu dodati novo vsebino. K sodelovanju smo povabili Fakulteto za arhitekturo. Štiri skupine študentov so na natečaju izdelale zasnove prostorov za pritlični objekt ob Muzejski ulici, kjer je zdaj skladiščni prostor. Ob 120-letnici Stare mestne elektrarne se bodo začele uresničevati idejne rešitve študentov, ki bodo ta prostor dodatno oplemenitile.

Energetski sektor doma in v svetu doživlja nagle spremembe in velik razvoj na področju digitalizacije in prehoda s klasične proizvodnje električne energije v nove proizvodne vire, prijazne do okolja. Spreminja se tudi struktura odjemalcev in deležnikov električne energije. Električna vozila niso več izjema, električni hranilniki so postali sestavni del skladiščenja električne energije, proizvodnja iz obnovljivih virov dosega, pa tudi že presega klasične načine proizvodnje električne energije, digitalna komunikacija med distributerji energije in odjemalci je stvarnost, pametna omrežja, merilniki in digitalno krmiljenje pretoka električne energije med deležniki postajajo realnost. Elektro Ljubljana je v vse te procese aktivno vpeta, sledi njihovemu razvoju in jih tudi sama usmerja.

Poslovanje Elektra Ljubljana v letu 2016

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij