• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

VSE OBJAVE

Kohezijska sredstva za 157.000 pametnih števcev do leta 2022

sreda, 06. december 2017
Kohezijska sredstva za 157.000 pametnih števcev do leta 2022

Družba Elektro Ljubljana je konec leta 2017 podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Izgradnja naprednega merilnega sistema v Elektru Ljubljana. Z uspešnim nastopom na javnem razpisu za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev električne energije za obdobje 2017-2022 (JR PS EE 2017), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, bo družba Elektro Ljubljana prejela nepovratna evropska sredstva za opremljanje merilnih mest z napredno merilno infrastrukturo.

Izgradnja sistema naprednega merjenja je za elektrodistribucijska podjetja, kot tudi za uporabnike distribucijskega omrežja električne energije in širše družbeno okolje, izjemnega pomena.  Z investicijo bodo poleg elektrodistribucijskih podjetij in ostalih akterjev na trgu, koristi deležni tudi vsi uporabniki omrežja, ki bodo v tem obdobju vključeni v napredni merilni sistem. S to investicijo bomo pri uporabnikih sistema, kakor pri drugih ključnih akterjih na trgu električne energije spodbudili aktivnejše prilagajanje razmeram na trgu.

Zimski paket postavlja v ospredje pametna omrežja, izgradnjo sistema naprednega merjenja, napredne sisteme obračunavanja, digitalizacijo, razpršene vire, informacijsko varnost, varstvo podatkov, predvsem pa vlogo aktivnega uporabnika. Aktivni uporabniki bodo imeli v prihodnosti na trgu z električno energijo ključno vlogo. Naloga elektrodistribucijskih podjetij je opravljanje kakovostnega servisa za njih, dobavitelje in za gospodarstvo na splošno. To pomeni nadaljnja vlaganja v razvoj omrežja in stalno izvajanje vseh potrebnih ukrepov za zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe.

V okviru projekta Izgradnja naprednega merilnega sistema v Elektro Ljubljana se bo v obdobju 2017 do 2022 opremilo preko 157.000 merilnih mest z napredno merilno opremo. Opremljanje merilnih mest bo potekalo po različnih nadzorništvih, glede na strategijo uvedbe Naprednega merilnega sistema in potrjenimi investicijskimi načrti pa bo v letu 2018 opremljanje potekalo na nadzorništvih:

  • Grosuplje (DE Ljubljana okolica)
  • Metlika (DE Novo mesto)
  • delu DE Ljubljana mesto
  • delu nadzorništva Dobrepolje (DE Kočevje)
  • delu nadzorništva Trbovlje (DE Trbovlje)

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe »Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih«, specifičnega cilja »Povečanje izkoriščenosti in učinkovitosti energetskih sistemov«.

 

Upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad : Elektro Ljubljana, 67:33. Evropska unija prispeva tako iz Kohezijskega sklada 5.372.251,50 EUR in Elektro Ljubljana 15.761.378,50 EUR.

 

 

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij