• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

VSE OBJAVE

Družba Elektro Ljubljana je presegla zastavljene cilje

sreda, 20. junij 2018
Družba Elektro Ljubljana je presegla zastavljene cilje

Družba Elektro Ljubljana je na današnji novinarski konferenci predstavila rezultate poslovanja za leto 2017. Ustvarili so 14 milijonov EUR čistega revidiranega dobička in realizirali naložbe v vrednosti 33 milijonov EUR, predvsem s projektiranjem in gradnjo 110 kV objektov. S pomočjo kohezijskih sredstev so s pametnimi števci opremili 19.000 merilnih mest. Ostajajo tudi vodilni ponudnik polnilne infrastrukture za električna vozila. Ob Stari mestni elektrarni pa nastaja nov večnamenski prostor.

Mag. Andrej Ribič, predsednik uprave družbe Elektro Ljubljana, je povedal: »Prav gotovo smo lahko zadovoljni z doseženimi rezultati poslovanja v letu 2017. V družbi Elektro Ljubljana smo v letu 2017 dosegli in presegli vse zastavljene cilje.«

V primerjavi s poslovnim načrtom za leto 2017 je bil doseženi rezultat boljši za 2,6 mio EUR oziroma 23 %. Prihodki so bili od načrtovanih višji za 6 %, kar je predvsem posledica višjih prihodkov na tržnem segmentu. Družba je ustvarila 43 mio EUR bruto denarnega toka iz poslovanja, kar je za 4 % več od načrtovanega.

Investicijska vlaganja so bila najvišja v zadnjih petih letih in so skladno z načrti dosegla 32,9 mio EUR. Kljub intenzivnemu investicijskemu ciklusu in nekoliko večjim izdatkom v povečani obratni kapital družbe so uspeli tudi v preteklem letu finančne obveznosti znižati za 11 %. Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA se je tako znižalo z 2,12 na 1,83, nižji pa so bili tudi finančni odhodki za obresti od posojil.

Mag. Marjan Ravnikar, izvršni direktor OE Računovodske in finančne storitve, je izrazil zadovoljstvo ob izkazanih rezultatih. Doseženi donos na sredstva v višini 3 % je presegel pričakovanja SDH za 0,3 odstotne točke.  

Vrednost naložb v letu 2017 je znašala 33 milijonov EUR. Investicijska vlaganja so bila po finančnem obsegu najvišja v zadnjih petih letih, v primerjavi z letom 2016 pa višja za 2,2 %.  Družba je bila najbolj dejavna pri projektiranju in gradnji 110 kV objektov. Dokončali so dela na povezavah Bršljin–Gotna vas in Logatec–Žiri. Začeli so gradbena dela v RTP Hrastnik, kjer bodo postavili tudi novo GIS-stikališče. V obratovanje je bila vključena zanka 110 kV Kleče–Šiška–Litostroj–Kleče. Začeli pa so tudi prenovo in gradnjo razdelilnih transformatorskih postaj, predvsem na območju Ljubljane.

Pomembne so bile investicije v sistem merjenja in merilnih naprav. Do konca leta 2017 je bilo v sistem naprednega merjenja vključenih že 42 % vseh merilnih mest uporabnikov. Za vzpostavitev naprednega merilnega sistema do leta 2022 pa je družba prejela tudi 5,4 milijona EUR nepovratnih evropskih kohezijskih sredstev.

Uršula Krisper, vodja službe za napredne storitve in projekte, je zagotovila, da družba Elektro Ljubljana še naprej sledi svoji usmeritvi v razvoj e-mobilnosti. Ostaja zvesta družbeno odgovorni pobudi Gremo na elektriko, ki jo bo še naprej upravljala in razvijala. Leto 2017 je bilo tako namenjeno izboljšanju zagotavljanja storitev polnjenja, sodoben nadzorni sistem polnilnic pa podpira funkcionalno prenovljeno spletno aplikacijo. Elektro Ljubljana zagotavlja celovito podporo vsem uporabnikom. Krisperjeva ugotavlja, da povpraševanje ves čas narašča. Številke so več kot zgovorne: v  letošnjem maju so beležili 3.282 polnjenj, medtem ko je bilo v celem letu 2016 le 4.281 polnjenj. V lanskem letu je bilo porabljene petkrat več električne energije kot v letu 2016. Storitev je še vedno brezplačna. V lanskem letu so postavili štiri nove polnilnice, za letos jih načrtujejo kar 22.

Družba Elektro Ljubljana pripravljena stoji pred novimi izzivi. Odjem električne energije iz prenosnega omrežja se zmanjšuje, povečuje pa iz distribucijskega. Distribucijsko omrežje bo v prihodnosti deležno izjemnih sprememb, pogojenih z razvojem digitalne tehnologije, razpršenih virov proizvodnje, napredkom razvoja zmogljivejših in cenejših baterij in vedno večjo vlogo posameznikov ali manjših skupin pri samooskrbi z električno energijo. Največji dejavnik za to sta e-mobilnost in razvoj pametnih omrežij.

Pred 120 leti so slavnostno pognali stroje v Stari mestni elektrarni in z elektriko osvetlili Ljubljano. Ob tej obletnici so se v družbi Elektro Ljubljana odločili ta izjemen prostor še bolj odpreti in mu dodati novo vsebino. K sodelovanju so povabili študente Fakultete za arhitekturo, ki so izdelali zasnovo prostorov za pritlični objekt ob Muzejski ulici. Cilj je bil prenoviti preostali del zaščitenega objekta, kjer se nahajata skladiščni prostor in garaža. Po jesenski prenovi bo tu nastal nov, večnamenski prostor. Z različnimi scenariji uporabe bo območje Stare mestne elektrarne z novimi vsebinami postalo še bolj odprto.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij