• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

VSE OBJAVE

S 17 milijoni dobička za družbo Elektro Ljubljana najuspešnejše leto doslej

torek, 18. junij 2019
S 17 milijoni dobička za družbo Elektro Ljubljana najuspešnejše leto doslej

Družba Elektro Ljubljana je na novinarski konferenci v Stari mestni elektrarni predstavila poslovanje v preteklem letu. Za družbo je najuspešnejše leto doslej, beležili smo kar 17 milijonov EUR čistega dobička. Skupni prihodki so bili ustvarjeni v višini 103 milijonov EUR, dobiček pred obdavčitvijo pa je bil izkazan kar v višini 20 milijonov EUR. Realizirali smo naložbe v vrednosti 37,5 milijonov EUR. V leto 2019 je družba vstopila tudi s prenovljeno grafično podobo – strelo v obliki štorklje. Na področju družbene odgovornosti pa začenjamo nov projekt Leti, leti štorklja v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, v katerem bomo spremljali dve štorklji na njuni poti v tople kraje.

 

Predsednik uprave, mag. Andrej Ribič, je najprej izrazil veliko zadovoljstvo s poslovanjem družbe. »Poslovanje ni bilo še nikoli tako uspešno kot doslej,« je komentiral preteklo leto. Vrednost naložb v letu 2018 je znašala 37,5 milijonov EUR. Investicijska vlaganja so bila po finančnem obsegu najvišja v zadnjih desetih letih. Družba je bila najbolj dejavna pri projektiranju in gradnji 110 kV objektov. Dokončali smo dela na povezavah Bršljin–Gotna vas, Ivančna Gorica in Hrastnik. Zaključili smo s prvo etapo daljnovoda Grosuplje–Trebnje  ter 110 kV kablovod za RTP Bežigrad. Obnovili smo daljnovode Logatec–Žiri, Vrhnika–Logatec in Kleče–Logatec, ki so bili v času žledu leta 2014 popolnoma uničeni.

Nadaljujemo naložbe v sistem naprednega merjenja. Do konca leta 2018 je bilo v sistem vključenih že 32.454 naprednih števcev električne energije. Za vzpostavitev naprednega merilnega sistema do leta 2022  je družba tudi lani prejela del nepovratnih evropskih kohezijskih sredstev.

V preteklem letu smo skupaj z Elektrom Celje zaključili razpis in začeli z izgradnjo novega  centra vodenja, ki bo poleg krmiljenja in upravljanja distribucijskega omrežja omogočal tudi obvladovanje priklapljanja razpršenih virov proizvodnje ter električnih polnilnih postaj. Zaključen bo predvidoma konec 2019.

V nadaljevanju je predsednik uprave spregovoril o velikih izzivih, ki jih za distribucijsko omrežje prinaša prehod v nizkoogljično družbo. »Če želimo na omrežje priklopiti veliko število novih porabnikov, kot so električna vozila, toplotne črpalke in razpršeni obnovljivi viri energije, moramo razmišljati o temeljiti krepitvi omrežja. Za kaj takega potrebujemo veliko več sredstev, kot nam jih namenja Nacionalni energetski in podnebni načrt. Ocenjujemo, da bi za omrežje, ki bo preneslo prihajajoče nove obremenitve, rabili dodatnih 50 milijonov EUR letno.«

Rezultate poslovanja v lanskem letu je predstavil mag. Marjan Ravnikar, izvršni direktor računovodsko-finančnih storitev. »V primerjavi s poslovnim načrtom za leto 2018 je bil čisti dobiček družbe boljši za 4,3 milijonov EUR oziroma 34 %. Prihodki so bili od načrtovanih višji za 5 %, kar je predvsem posledica višjih prihodkov na tržnem segmentu. Družba je ustvarila 48 milijonov EUR bruto denarnega toka iz poslovanja, kar je za 8 % več od načrtovanega,« je pojasnil mag. Marjan Ravnikar. Investicijska vlaganja so načrtovana presegla za 14 %. Kljub intenzivnemu investicijskemu ciklusu in nekoliko večjim izdatkom v povečani obratni kapital družbe smo uspeli tudi v preteklem letu zadržati finančno stabilnost družbe. Razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA  je tako ostalo na stabilnem količniku 1,8, zaradi ugodnih razmer na trgu pa so bili nižji tudi finančni odhodki za obresti od posojil. Družba je v letu 2018 izkazala visoko stopnjo učinkovitosti, saj je dodana vrednost na zaposlenega v primerjavi s predhodnim letom narasla za 8 % na 95.100 EUR/zaposlenega, kar jo uvršča v sam vrh najučinkovitejših družb v Sloveniji in tudi širše.

Z majem 2019 je storitev polnjena električnih vozil na polnilnicah v mreži Gremo na elektriko postala plačljiva. Svetovalec uprave dr. Jurij Curk je predstavil prve analize odzivov uporabnikov. Izpostavil je izboljšanje navad uporabnikov: »Zaznali smo, da se parkirna mesta, namenjena polnjenju, hitreje sprostijo in so tako na voljo več uporabnikom. Polnilna infrastruktura je na ta način bolje izkoriščena,« je pojasnil, pri tem pa je opozoril še, da javne polnilnice predstavljajo vse večjo obremenitev za omrežje.

Kot gost se je na konferenci pridružil dr. Damijan Denac, direktor DOPPS – BirdLife Slovenia. Spregovoril je o okoljevarstvenem projektu Leti, leti štorklja, v katerem družba Elektro Ljubljana in Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije sodelujeta pri sledenju štorkelj na njuni poti v tople kraje.

Ob koncu konference je vodja službe za korporativno komuniciranje mag. Kristina Sever predstavila tudi novo knjigo Živel napredek, živela svetloba! o zgodovini elektrifikacije Ljubljane ter gradnji in delovanju Stare mestne elektrarne. Knjiga, ki  je začela nastajati lansko leto, ob 120-letnici tega tehniškega spomenika, je pravkar izšla. Pod delo se je podpisala Neja Blaj Hribar z Inštituta za novejšo zgodovino.

FOTO Miha Fras

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij