• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

VSE OBJAVE

Elektro Ljubljana s skoraj 14 milijoni dobička in najvišjo ravnjo naložb

četrtek, 04. junij 2020

Na novinarski konferenci v Stari mestni elektrarni smo predstavili poslovanje v preteklem letu. Leto smo sklenili s čistim dobičkom v vrednosti 13,9 milijona EUR. Raven naložb je bila najvišja do zdaj, dosegla je nekoliko manj kot 40 milijonov EUR. Po prvem letu uvedbe zaračunavanja storitev polnjenja električnih vozil se število uporabnikov še vedno povečuje. Nadaljevali pa bomo tudi okoljevarstveni projekt Leti, leti štorklja. Lanski je omogočil zanimive ugotovitve o potovanju štorkelj, letos bomo s telemetrijskima napravama opremili novi par ptic.

Predsednik uprave mag. Andrej Ribič je poudaril, da je rezultat preteklega leta skladen s pričakovanji. Leta 2019 se je namreč začelo novo triletno regulativno obdobje, ki znižuje donosnost prihodkov iz razvoja in upravljanja distribucijskega omrežja. Izrazil pa je zadovoljstvo z ravnjo naložb v preteklem letu: » V družbi smo leto sklenili z najvišjo ravnjo investicij v zadnjih 10 letih. V omrežje smo vložili nekoliko manj kot 40 milijonov EUR, kar je 7 odstotkov več od pričakovanih ciljev.« Med največjimi investicijami so obnova RTP Hrastnik, zaključena prva faza gradnje daljnovoda DV 2 x 110 kV RTP Grosuplje–RTP Trebnje, zaključek del na 2 x 110 kV kablovodu trase Bršljin–Gotna vas in obnova RP Kočevska Reka. V napredni merilni sistem smo v preteklem letu vključili 30.994 naprednih števcev električne energije. Skupno je tako v sistem vključenih 208.034 merilnih mest, kar pomeni 61 odstotkov vseh merilnih naprav na območju Elektra Ljubljana.

Rezultate poslovanja v preteklem letu je predstavil mag. Marjan Ravnikar, izvršni direktor računovodsko-finančnih storitev. »Družba je tudi v letu 2019 poslovala uspešno in izkazuje čisti dobiček v vrednosti nekoliko manj kot 14 milijonov EUR ter je v primerjavi z načrtovanim večji za 1,9 milijona EUR oziroma 12 odstotkov. Prihodki so bili od načrtovanih večji za 6 odstotkov, predvsem zaradi večjih prihodkov na tržnem segmentu. Družba je ustvarila nekoliko manj kot 46 milijonov EUR bruto denarnega toka iz poslovanja, kar je za 7 odstotkov več od načrtovanega,« je pojasnil mag. Marjan Ravnikar. Investicijska vlaganja so za 8 odstotkov presegla načrtovana. Kljub intenzivnemu investicijskemu ciklu in nekoliko večjim izdatkom v povečani obratni kapital družbe nam je uspelo tudi v preteklem letu zadržati finančno stabilnost družbe. Dodatno smo namreč zmanjšali skupno zadolženost in zadržali ugodno razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA na stabilnem količniku 1,9. Prav tako smo zaradi še vedno zelo ugodnih razmer na trgu manjši tudi finančni odhodki za obresti od posojil. Družba je v letu 2019 izkazala visoko stopnjo učinkovitosti, saj je dodana vrednost na zaposlenega tudi v preteklem letu presegla 94.000 EUR/zaposlenega. To pa jo uvršča v vrh najučinkovitejših družb v Sloveniji in tudi širše.

Še vedno upravljamo največjo mrežo polnilnic za električna vozila Gremo na elektriko. Za storitev, ki je bila deset let brezplačna, smo pred enim letom uvedli zaračunavanje. Dr. Jurij Curk, svetovalec uprave, pa kljub temu opaža trend rasti e-mobilnosti: »Število uporabnikov naše mreže se je povečalo za skoraj 60 odstotkov. Število sej polnjenja se je sicer zmanjšalo, poraba energije pa se je povečala.« Sistem Gremo na elektriko pa se širi tudi z vstopanjem novih partnerjev, med njimi so občine in distributerji ter ponudniki storitev polnjenja. Z nekaterimi ponudniki v tujini že imamo sklenjeno partnerstvo, v prihodnosti pa načrtujemo tudi možnost polnjenja v tujini z aplikacijo Gremo na elektriko.

Mag. Andrej Ribič je predstavil tudi vpliv epidemije koronavirusa na poslovanje družbe. Ta se kaže v zmanjšanem obsegu del na srednje- in nizkonapetostnih objektih, predvsem pa se bo pokazal v prihodnje, ko se bo moral zaradi zmanjšane priznane donosnosti na sredstva na letni ravni zmanjšati obseg investicij za 2 milijona EUR. Glede porabe električne energije v mesecih epidemije, torej od marca do maja, pa je povedal: »V četrtem tednu sprejetih ukrepov smo zabeležili 18-odstotni upad porabe električne energije predvsem zaradi sprememb v delovnih procesih industrije. Povečala se je poraba na gospodinjskem in maloposlovnem segmentu zaradi ukrepov #ostanidoma in hladnega obdobja konec marca.« Sicer pa smo med epidemijo zaznali 10-odstotni upad porabe glede na povprečno porabo preteklih treh let v enakem obdobju.

Lani smo začeli okoljevarstveni projekt Leti, leti štorklja in v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic dva štorkljina mladiča opremili s telemetrijskima napravama ter jima sledili na njuni poti v Afriko. Njuno pot je lahko na interaktivnem zemljevidu na spletni strani družbe spremljala tudi širša javnost. »Ornitologi so tako prišli do novih spoznanj o tej vrsti. Štorklji sta se ob odhodu iz gnezda ločili in poleteli vsaka po svoji poti. Spremljali smo usodo štrka Srečka, ki je v Tuniziji poginil, najverjetneje zaradi plastične vrečke. Bela pa je prezimila v Šarm el Šejku in se na presenečenje ornitologov aprila začela vračati proti domu. Trenutno je že nekaj časa v Turčiji,« je povedala mag. Kristina Sever, vodja službe za korporativno komuniciranje. Letos bomo projekt nadaljevali. S telemetrijskima napravama bomo julija opremili dve odrasli ptici.

Na posnetku si lahko ogledate, kako je potekalo opremljanje mladih štorkelj z nahrbtniki.

Predstavitev z novinarske konference

FOTO Miha Fras

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij