• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

VSE OBJAVE

Nova merilna oprema ali zamenjava obstoječe

10. marec 2021

Uporabniki sistema, ki jim je bila s soglasjem za priključitev predpisana nova merilna oprema ali zamenjava obstoječe opreme, od 1. 3. 2021 dobavo, montažo in ožičenje merilne opreme naročijo in plačajo pri pristojnem elektrodistribucijskem podjetju, skladno z določili Sistemskih obratovalnih navodil distribucijskega sistema električne energije (Ur. l. RS 7/21; 163.člen). Cenik teh storitev (postavka B.12) je na voljo tukaj.

Vsi uporabniki sistema, ki so do 28. 2. 2021 sklenili pogodbo o priključitvi in poravnali vse obveznosti po njej, lahko skladno z 299. členom sami zagotovijo dobavo in montažo predpisane merilne opreme.