• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

VSE OBJAVE

Konstitutivna seja nadzornega sveta družbe Elektro Ljubljana

1. september 2021

Danes, 1. septembra 2021, se je nadzorni svet družbe Elektro Ljubljana, d. d., sestal na svoji prvi redni in hkrati tudi konstitutivni seji v novem mandatu.

Na 27. redni skupščini družbe Elektro Ljubljana d.d., ki je potekala 2. julija 2021, so bili zaradi poteka mandata nadzornega sveta s sklepom imenovani novi člani nadzornega sveta, in sicer: dr. Gorazd Justinek, mag. Urška Gašperlin, mag. Božidar Godnjavec in mag. Davorin Dimič, ki jim je štiriletno mandatno obdobje začelo teči z dnem 1. 9. 2021. Člani nadzornega sveta so na današnji seji izmed sebe za predsednika nadzornega sveta družbe Elektro Ljubljana, d.d.,  izvolili mag. Božidarja Godnjavca, za njegovo namestnico pa mag. Urško Gašperlin.