• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

VSE OBJAVE

Uspešno zaključili vajo postavljanja havarijskih stebrov

sreda, 22. marec 2023
Uspešno zaključili vajo postavljanja havarijskih stebrov

V Volčah pri Tolminu smo uspešno zaključili skupno dvodnevno vajo postavljanja havarijskih stebrov. V vaji so sodelovala vsa distribucijska podjetja, in sicer Elektro Primorska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Gorenjska in Elektro Celje. Namen skupne vaje je osvežitev znanja pri postavitvi havarijskih stebrov in dobra pripravljenost na hiter odziv ob morebitnih naravnih nesrečah.

Klimatske spremembe pomembno vplivajo na vse pogostejše pojavljanje neurij in ujm. V skrbi za zanesljivo in kakovostno preskrbo z električno energijo uporabnikov omrežja v Sloveniji se distribucijska podjetja pripravljamo tudi na morebitne naravne nesreče. V ta namen so distribucijska podjetja izvedla dvodnevno vajo. Prvi dan so havarijske stebre postavljali s pomočjo dvigala, drugi dan ročno. Havarijski stebri so montažni, se hitro sestavijo, so prilagodljivi različnim terenom in posledično lahko ob večjih nesrečah hitro zagotovijo preskrbo z električno energijo.  Elektrodistribucijska podjetja imajo 30 tovrstnih stebrov.

Vsakih nekaj let se pojavi dogodek, ki ima velik vpliv na distribucijsko elektroenergetsko distribucijsko omrežje in s tem na zanesljivo oskrbo odjemalcev z električno energijo celotne Slovenije. Eden takšnih je bil žledolom leta 2014. Zaradi žleda so bili takrat porušeni številni daljnovodni stebri in ponekod celotni posamezni odseki srednje (SN) in nizkonapetostnega (NN) omrežja. To je povzročilo izpad oskrbe z električno energijo več deset tisoč odjemalcem na celotnem območju Slovenije. Po ocenah je bilo v tistem času poškodovanih več kot devetsto kilometrov SN omrežja in več kot šeststo kilometrov NN omrežja. Ekipe na terenu so se trudile z ustreznimi nujnimi ukrepi zagotoviti vzpostavitev oskrbe z električno energijo čim širšemu krogu uporabnikov. Za zagotovitve čimprejšnje oskrbe odjemalcev z električno energijo, je bilo treba čim prej zagotoviti vzpostavitev poškodovanih daljnovodnih stebrov.

Intenzivnejša uporaba havarijskih stebrov se je na področju distribucijskega omrežja začela šele po letu 2014. Stebri so se izkazali kot univerzalna celovita rešitev začasnega daljnovodnega stebra. Način postavitve tako ni pogojen s tipom in višino, napetostnim nivojem ali izvedbo betonskega temelja, saj za izvedbo havarijskega stebra ta ni potreben. Statična stabilnost se zagotovi s sidranjem vrvi v teren. Tip in način montaže se lahko enostavno prilagodita potrebam na terenu, saj je steber modularno sestavljen. Prednost sta tudi hitra postavitev in posledično hitrejša vzpostavitev napajanja z električno energijo.

Pri postavitvi stebrov sodelujejo projektant in montažna skupina. Projektant na osnovi vnaprej pripravljenih montažnih risb za tipične primere določi tip stebra in mesta sidrišč. V primeru zahtevnega terena je na razpolago tudi posebej za to namenjena programska oprema, s katero se natančno določijo mesta sidrišč in tip stebra na podlagi različnih podatkov (tip vodnika, dolžina razpetine, tip stebra itd). Montažna skupina nato na podlagi predloženih risb postavi steber, ga ustrezno sidra in namesti vodnike. Steber se postavi v manj kot enem dnevu, dela pa se opravljajo tudi do 15 m visoko.

Sistematična šolanja projektantov in montažnih skupin za potrebe postavitve havarijskih stebrov v distribucijskih podjetij so se začela leta 2015. V sklopu gospodarskega interesnega združenja distribucije električne energije (GIZ DEE) je bila kasneje tudi ustanovljena delovna skupina za havarijske stebre, katere namen je povečati sodelovanje ter medsebojno pomoč v primeru ujm in nesreč. V skupini sodelujejo strokovnjaki različnih profilov in področij (načrtovanje, vzdrževanje, projektiranje, izvajanje  itd).

FOTO Elektro Primorska

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij